پژواک جامعه

دوازده تا چهارده هزار بلوچ بی شناسنامه از حقوق اجتماعی محرومند!

صدا ۱۱:۵۲

بعقیده دکتر عبدالستار دوشوکی کودکانی که از ازدواج زنان بلوچ با اتباع بیگانه متولد شده اند کمتر از ده در صد بی شناسنامه های بلوچستان است.

تبلیغ بازرگانی

کودکان بی شناسنامه را می توان افرادی توصیف کرد که آینده تاریک زندگی اشان تضمین شده است و همه عوامل اجتماعی لازم برای هدایت آنان بسوی حاشیه نشینی و حتی بزهکاری فراهم آمده اند.
متاسفانه این واقعیت تلخ بویژه در استان سیستان و بلوچستان نه تنها کودکان بسیاری را از حق تحصیل باز داشته است بلکه تعداد کثیری از ایرانیان بلوچ نیز از داشتن شناسنامه محروم هستند.
کسانی از نمایندگان مجلس و نیز مدیر کل آموزش و پرورش این استان این رقم را تا 16 هزار نفر تخمین می زنند.
براستی چرا چنین تعداد عظیمی از مردم این بخش از کشور فاقد برگ هویت هستند؟
با دعوت از اقای دکتر عبدالستار دوشوکی هموطن بلوچ مقیم انگلستان با او دراین باره گفتگو کردیم.
دکتر دوشوکی می گوید یک موضوع ساده ای که برای من بلوچ کاملاً قابل فهم است متاسفانه برای مسئولانی که از مناطق دیگر به این استان می ایند قابل درک نیست. یعنی برخی از مسئولان دولتی با فرافکنی می خواهند این موضوع را مخدوش کنند. یعنی مسئله فرزندان اتباع بیگانه را با فرزندان و نیز با مردان و زنان بلوچی که نسل اندر نسل در بلوچستان بدنیا آمده و زندگی کرده اند و باید ایرانی محسوب شوند ،مخلوط می کنند تا بتوانند از این اب گل الود ماهی سیاسی بگیرند و بگویند که مشگل ما موضوع ایرانی ها نیست بلکه مشکل فرزندان اتباع خارجی است.
  بروایت دوشوکی ،مشکل اصلی در این استان این است که بویژه در مناطق دور افتاده بلوچ ها بطور سنتی حتی در رژیم گذشته از گرفتن شناسنامه خودداری میکردند و هنوز هم نسل در نسل خود و فرزندانشان بدون شناسنامه اند. رقم این افراد بی شناسنامه اینک به حدود دوازده تا چهارده هزار نفر می رسد.
عبدالستار دوشوکی می گوید از انجا که مسئولان این استان از خارج از منطقه می ایند و با مردم بلوچ آشنا نیستند ،حل  این موضوع به یک مشکل جدی تبدیل شده است. یعنی با تغییر زمانه حالا که مردم می خواهند بچه هایشان را به مدرسه بفرستند، یارانه بگیرند و سرویس های بهداشتی داشته باشند، فقدان برگ هویت ملی  آنان را از همه امکانات اجتماعی محروم کرده است.
به این گفتگو گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید