پژواک جامعه

چرا هیچ کس پاسخگوی توهین به مهاجران افغان در "نمایشگاه" شیراز نیست؟

صدا ۰۹:۳۹
ISNA

در گفتگوئی با عزیز رفیعی فعال مدنی در کابل او گرچه اشاره می کند که اساساً مردم ایران چندان رویه خوبی با مهاجران افغان ندارند اما کاری که علیه مهاجران در شیراز انجام گرفته به هیچ وجه نمی تواند نظر تمام مردم ایران باشد.

تبلیغ بازرگانی

چند روز پیش نیروی انتظامی شیراز با برگزاری نمایشگاهی در این شهر و ارائه لیستی از آنچه که خود "مکشوفات" چهل و هشت ساعته نیروهای انتظامی می نامید، در کنار مشروبات الکلی، خودروهای سرقت رفته، فیلم های غیر مجاز ... قفس هائی هم تعبیه کرده بودند و در آنها کسانی را که نوع لباس پوشیدشان نشان می داد که مهاجران افغان هستند، با چشم بند در درون این حصار های فلزی به نمایش گذاشته بودند.

آنطور که در عکس های منتشر شده دیده می شود بر تعدادی از این قفس ها آفیشی نصب شده که بر آن نوشته اند: دستگیری اتباع بیگانه .

با انتشار این عکس ها در برخی از خبرگزاری های ایران، موجی از اعتراض و مخالفت از سوی افغان ها و ایرانی ها علیه این صحنه های زشت و توهین آمیز بر پا شد و بویژه شبکه های اجتماعی در این باره به مرکزی برای اعتراضات مبدل گردید.

روز جمعه گذشته وزارت مهاجرین افغانستان با انتشار بیانیه ای خواستار "پیگیری جدی" این ماجرا توسط دولت جمهوری اسلامی شد. این اطلاعیه عمل نیروهای انتظامی شیراز را "غیر انسانی، توهین آمیز و تعرض به کرامت انسانی " توصیف کرد.

گر چه مقامات انتظامی و نیز نماینده شیراز در مجلس اسلامی کوشیده اند واقعه را تکذیب کنند و افراد حاضر در قفس های نمایشگاه را "اراذل و اوباش" نامیدند، ولی این تکذیب ها تاثیری بر موج اعتراض ها نگذاشت و اینک هر روز بر ابعاد آن افزوده می شود.

سفارت ایران در کابل نیز به صف تکذیب کنندگان پیوست و رفتار توهین آمیز با مهاجران افغان را حاشا کرد.
اینک ادامه بحران نمایشگاه انتظامی شیراز در رسانه های دو کشور و در شبکه های اجتماعی هر روز بازتاب بیشتری می یابد و افغان ها و ایرانیان زیادی خشمگین از این حادثه واکنش نشان می دهند.

در رسانه های افغانستان نیز مقالات و تحلیل های فراوانی علیه این اقدام نیروی انتظامی در شیراز بچشم می خورد. علاوه بر این برخی از شخصیت های سیاسی و نیز اجتماعی افغان نیز کم کم لب به سخن گشوده اند و علاوه بر مسئولان ایران رهبران افغانستان را هم بدلیل ناتوانی در حمایت از پناهجویان افغان مورد انتقاد قرار داده اند.

در هرات تظاهراتی هم علیه اقدام پلیس شیراز برگزار شد و تظاهر کنندگان در مقابل کنسولگری ایران اجتماع کردند.
در ایران پس از گذشت چند روز از این حوادث برخی از مقامات بفکر واکنش نسبت به این حادثه افتاده اند. در میان نمایندگان مجلس نیز موج ناخشنودی گسترش یافت. کمال دهقانی فیروزآبادی "برخوردهای سلیقه ای پلیس" را مورد انتقاد قرار داد و گفت که نگهداری از اتباع بیگانه در حصارهای فلزی غیر قابل قبول است ... و هیچ توجیه قانونی ندارد. علیرضا رحیمی نیز تاکید کرد که اگر خطائی از مسئولان سر زده باید عذر خواهی کنند.

این در حالی است که محمد رضا خوشک نماینده هرات در پارلمان افغانستان نیز با اشاره به شعر معروف سعدی در شماتت از آنانی که از محنت دیگران بی غم اند، مسببان این حادثه را با داعشی ها مقایسه کرد. حبیب الرحمان پدرام نماینده مردم در شورای ولایتی هرات نیز در حمله تندی به پلیس ایران که مهاجران افغان را "در قفس کرده اند" این کار را "اوج رذالت و نژاد پرستی" آنان توصیف کرد.

عزیز رفیعی فعال مدنی در کابل در گفتگوئی با رادیوی بین المللی فرانسه اظهار عقیده می کند که روشنفکران ایران تحصیل کرده های ایران و دانشمندان ایران به هیچ وجه تحمل اهانت به انسانیت را نمی توانند داشته باشند. متاسفانه کاری که توسط پلیس شیراز انجام شده یک اهانت به انسانیت و کرامت انسانی است.

رفیعی می گوید شبکه های اجتماعی مایه امیدواری ماست چرا که همنوائی بسیار گسترده ای را در میان روشنفکران ایران مشاهده کردیم.
به این گفتگو گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید