پژواک جامعه

تنها چهره افغانستان مرگ و خون نیست؛ این کشور هنر و زیبائی هم دارد!

صدا ۱۰:۴۵

در حالیکه در سراسر اروپا همه رسانه‌ها از بحران مهاجرت صحبت می‌کنند و در یکی دو سال گذشته، موج عظیمی از پناهجویان بسیاری از کشورهای اروپائی را با بحران‌های جدی مواجه کرده است، پناهجویان بی اطلاع از همه نابسامانی‌هائی که ورود این همه مهاجر به اروپا، با خود همراه آورده است، هرکدامشان در کشور میزبان می کوشند جای کوچکی برای خود و خانواده‌هایشان بیابند و ناامنی و نامرادی‌های سیه‌روزانۀ دوران آوارگی را پشت سر بگذارند.

تبلیغ بازرگانی

در این میان کشور آلمان با پذیرش حدود یک میلیون پناهجو، کشوری است که بقیه اروپا با دقت و نگرانی به سرنوشت آینده آن می نگرند. آیا پناهجویانی که به آلمان پناه آورده‌اند از این آزمون سربلند بیرون خواهند آمد؟

در مجله رادیوئی پژواک جامعه، این هفته سری به آلمان زده‌ایم و به بازدید نمایشگاهی آمده ایم که گروهی از عکاس -روزنامه نگاران افغان در شهر فرانکفورت برپا کرده‌اند.
این پنج فتو-ژورنالیست که سه نفرشان در آلمان پناهنده هستند و دو نفر دیگر در افغانستان به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه می‌دهند، در این نمایشگاه کوشیده اند چهره زیبائی از طبیعت شکوفای افغانستان را از پس پرده سیاه و خونین جنگ‌های داخلی بیرون بیاورند و آنرا به تماشاگران این نمایشگاه بنمایانند.

در گفتگوئی با رضا شیرمحمدی، یکی از پنج فتو-ژورنالیست افغان که در تدارک این نمایشگاه نقش داشته است، با او درباره فتو-ژورنالیسم در شرایط دشوار جنگ‌های داخلی افغانستان پرسیده‌ایم. درباره دوران سخت و تلخ مهاجرت، درباره نگاه میزبانان آلمانی به پناهجویان و ...

بعقیده رضا شیر محمدی از آنجا که در آلمان احساسات ضد مهاجرت زیادتر شده است و نتیجه این احساسات در انتخابات اخیر هم منعکس شده، آنها تصمیم گرفته‌اند که نمایشگاهی از عکس‌های افغانستان برپا کنند.
شیرمحمدی می‌گوید ما می خواستیم به مردم آلمان بفهمانیم که ما هم از کشوری می آئیم که فرهنگی برای خودمان داریم، رسم و رسومی داریم. ضمن آنکه کشور ما هم زیبائی‌هایی دارد.

بروایت رضا شیرمحمدی، از آنجا که نام افغانستان در رسانه‌های جهان با جنگ، خونریزی و ناامنی گره خورده است، تلاش کردیم چهره دیگری از افغانستان نشان دهیم و به آلمانی‌ها بگوئیم که ما مردمانی هستیم که ظرفیت این را داریم که بتوانیم با جامعه آلمان خود را مطابقت دهیم. تلاش کردیم پلی بسازیم بین جامعه افغانستان و آلمان و نشان دهیم که جامعه آلمان نباید به پناهجویان افغان همچون پناهنده‌های اقتصادی نگاه کند، چرا که اگر واقعاً نا امنی در افغانستان نباشد مردم مهاجرت نمی‌کنند و تن به بدبختی‌های غربت نمی‌دهند.

در این نمایشگاه آقایان "کامران شفائی"، "رامین محبت" و "رضا شیرمحمدی" هر سه نفر پناهجوی مقیم آلمان و نیز خانم "رادا اکبر" و آقای "عارف کریمی" هر دو عکاس-خبرنگار حرفه‌ای در افغانستان، آثار خود را به نمایش گذاشته‌اند. ٣ پناهجوی مقیم آلمان نیز در سال‌های گذشته در افغانستان بطور حرفه‌ای با آژانس های خبری معتبر جهان همکاری داشته‌اند.

رضا شیرمحمدی در این گفتگو با رادیوی بین‌المللی فرانسه می گوید که در سال‌های اخیر شمار زیادی از روزنامه‌نگاران افغان مجبور به ترک کشور شده‌اند. او علاوه به تهدید شورشیان و حملات مسلحانه گروه‌های تروریست، از محدودیت‌هائی نیز که در درون جامعه افغانستان وجود دارد نام می‌برد. بعقیده او از سوی دولت تلاش‌هائی برای تطمیع و نیز سانسور رسانه‌ها انجام میگیرد. قدرتمندان محلی نیز برای روزنامه نگاران و عکاس-خبرنگاران محدودیت‌های جدی می‌آفرینند.

برای شنیدن مشروح گفتگوی ما با رضا شیرمحمدی، عکاس-خبرنگار مقیم آلمان که در تدارک این نمایشگاه نقش داشته است، به فایل صوتی مراجعه کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید