پژواک جامعه

باوجود تندخوئی‌های دونالد ترامپ علیه مهاجران، طرفداران او در میان اقلیت‌ها کم‌ شمار نیستند

: منتشر شده در

معبود انصاری، درباره رفتار انتخاباتی ایرانی‌ها و نیز مسلمانان آمریکا عقیده دارد که گرچه هنوز هیچ آماری در این باره منتشر نشده است، ولی می‌توان تشخیص داد که هر دو گروه بطور وسیعی به خانم کلینتون رأی داده‌اند.

DR
تبلیغ بازرگانی

یکی از محورهای تبلیغاتی دونالد ترامپ، که محتملاً از مؤلفه‌های پراهمیت در پیروزی او بشمار می‌رود، موضوع مهاجران در آمریکا بود. او در فاصله کوتاهی پس از پیروزی در انتخابات هم سه گام اصلی خود برای دوران جدید را اقدام برای تحقق شعارهای مربوط به مهاجران، سلامت و اشتغال اعلام کرد.

دونالد ترامپ، از ماه‌ها پیش علیه مهاجران غیرقانونی شعار می داد و متعهد شده بود که یازده میلیون مهاجر غیرقانونی را از کشور بیرون براند؛ او همچنین خود را در مقابل رأی‌دهندگانش به ساختن دیواری متعهد کرده است که صدها کیلومتر طول خواهد داشت.

براستی رأی دهندگان به دونالد ترامپ چه نظری نسبت به مهاجران دارند؟ آیا قانونی یا غیرقانونی بودن وضعیت مهاجران، تأثیری در داوری رأی دهندگان ترامپ دارد؟
آیا هواداران حزب دموکرات آمریکا با مهاجران این کشور مشکلی ندارند؟
براستی درباره رفتارهای انتخاباتی مهاجران مختلف در آمریکا چه می شود گفت؟
مسلمانانی که با بی‌مهری آشکارِ ترامپ مواجه شدند، چگونه واکنشی داشتند؟
آیا رأی مهاجران به نفع ترامپ، رقم قابل توجهی بوده است؟
رفتار انتخاباتی ایرانیان مقیم آمریکا در برخورد به رقابت‌های اخیر انتخاباتی، چگونه بوده است؟

در گفتگوئی با معبود انصاری، استاد دانشگاه در آمریکا، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل مربوط به دیاسپورا، از او درباره انتخابات آمریکا و مهاجران پرسیده‌ایم.
معبود انصاری، درباره شعارهای انتخاباتی ترامپ علیه مهاجران می گوید، ترامپ خواستار اخراج مهاجرانی بود که مجوز اقامت ندارند و همزمان مرتکب جرائمی هم شده اند؛ بروایت انصاری، این گروه از مهاجران حدود ٢٠٠ هزار نفرند. او می گوید در این باره نه فقط همه طرفداران ترامپ بلکه بسیاری دیگر از آمریکائی‌ها هم با او هم عقیده هستند.

معبود انصاری می گوید، یک موضوع ناباورانه در انتخابات اخیر این که با وجود برخوردهای توهین آمیز ترامپ نسبت به اقلیت‌ها و بی احترامی‌های فراوان او نسبت به آنان و حتی اعلام ممنوعیت ورود برخی از آنها به آمریکا، باید گفت که او باز هم توانسته است از رأی اقلیت‌ها بویژه رأی لاتین ها در آمریکا بهره گیرد.
انصاری تأکید می کند که بخش قابل توجهی از لاتین تبارها به دونالد ترامپ رأی داده اند؛ چرا که آنها هم از ورود مهاجران غیرقانونی ناراضی‌اند.
بروایت انصاری، جامعه مهاجران لاتینی‌ها در آمریکا، یک جامعه متجانس نیست؛ بخش مرفه آنها عقیده داشتند که برخی از خواسته‌های ترامپ متناسب با منافع اقتصادی آنهاست و بنابراین به او رأی دادند.

معبود انصاری، در عین حال از وجود یک "آمریکای دیگر" صحبت می کند که این انتخابات وجود آنرا برملا کرد. آمریکای دیگری که عقیده داشت، کشور روز بروز خارجی‌تر می شود، روز بروز سیاه پوست‌ها مقام‌ها و موقعیت‌های جدیدی را تصاحب می کنند و ...
در واقع ترامپ باعث شد که آمریکائی که تاکنون ناشناخته بود خودش را نشان دهد.

انصاری می گوید، موضع ترامپ علیه معاهده اتمی ایران نقش مهمی در واکنش ایرانی‌ها داشت و حتی ایرانیانی که بطور سنتی به جمهوریخواهان رأی می‌دادند این بار به هیلاری کلینتون متمایل شدند. علاوه بر این جوانان ایرانی هم که بعد از سال 1980 بدنیا آمده‌اند، جزو آن گروه سِنی هستند که بطور عمومی در سراسر آمریکا رقم قابل توجهی از آنان به هیلاری کلینتون رأی داده‌اند.
انصاری می گوید آماری هنوز موجود نیست که بتوان با اطمینان صحبت کرد، ولی می‌توان تصور کرد که ایرانی‌ها لااقل همانقدر که قبلاً به اوباما رأی دادند، این بار به کلینتون رأی داده‌اند.

مشروح گفتگو با معبود انصاری را از طریق فایل صوتی- فلش روی عکس- بشنوید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید