پژواک جامعه

در ایران ممانعت از آموزش برابری جنسی باعث افزایش خشونت علیه زنان شده است

صدا ۱۱:۰۰

به عقیده سوده راد، وقتی در جامعه ای آموزش برابری جنسی و آموزش درباره خشونت های متعدد ممنوع محسوب می شود، طبیعی است که خشونت ها افزایش پیدا کنند و فراگیرتر شوند.

تبلیغ بازرگانی

هفده سال پیش، در سال ۱۹۹۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز ۲۵ نوامبر را روز جهانی رفع خشونت علیه زنان اعلام کرد.

اعلامیه ای که بهمین مناسبت انتشار یافت کلیه رفتارهای جنسی را که به آسیب های جسمی، جنسی و روانی زنان بیانجامد "خشونت" نامیده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کلیه دولت ها ی جهان درخواست کرده است که با وضع قوانینی، با خشونت های متداول علیه زنان مقابله کنند و بیاری منع قانونی، مرتکبین چنین خشونت هائی را به مجازات برسانند.

در ایران متاسفانه تابلوی قابل دفاعی از موارد تقابل حاکمان علیه خشونت نسبت به زنان وجود ندارد. به این معنی که نه فقط مرد سالاری سنتی، در تار و پود این جامعه به سخت جانی خود ادامه می دهد، بلکه دولت جمهوری اسلامی نیز کمترین علاقه ای به وضع قوانین علیه انواع خشونت ها از خود نشان نمی دهد و بدتر از آن، خود قوانینی وضع کرده است که عین خشونت علیه زنان محسوب می شوند.

در گفتگوئی با سوده راد فعال برابری خواه جنسیتی در پاریس، او ضمن انتقاد از اقدامات حکومتی علیه برابری های جنسیتی، یاد آوری می کند که همین امروز قانون حمایت از خانواده به معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ابلاغ شد و از امروز دولت رسماً موظف است که فرزند آوری را درمیان زنان تشویق کند و زنان را به کار پاره وقت جلب نماید. یعنی بطور واقعی قوانینی به مرحله اجرا گذاشته می شوند که ضد برابری است، زن ها را در درجه دوم اهمیت قرار می دهد و با خانه نشین کردن آنها، زن را در نقش سنتی مادر و همسر نگه می دارد.

با این حال بنظر می رسد که سوده راد درباره نقش جامعه مدنی و نیز بالا رفتن سطح آگاهی های عمومی و در نتیجه افزایش تلاش برای درمان کردن این خشونت ها دیدگاه مثبتی دارد. او اظهار خوشنودی می کند که همزمان با امتناع حاکمان از تصویب قوانینی علیه خشونت ها، و نیز تصویب قوانین خشونت زا، کوشش های اجتماعی علیه خشونت ها بیشتر شده است.

بعقیده راد این نکته خیلی مهمی است که نسل جوان ما کمتر با ایده های برابری خواهانه مقابله می کند، حتی اگر در عمل بگوید که گرایش فمینیستی ندارد. می توان مشاهده کرد که در رفتارهای این نسل برخوردهای برابری جویانه بیشتری وجود دارد.

سوده راد این پدیده را حاصل تلاش و کار روزمره و مستمر فعالان برابری خواه ارزیابی می کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید