زمینه‌ها و دیدگاه‌ها

تغیر قانون اساسی افغانستان و رفتن به سوی حکومت غیر متمرکز

صدا ۲۰:۰۰

بار دیگر افغانستان در بحران سیاسی قرار دارد و این بار، آقای عطا محمد نور، والی مزار شریف، با مسئولین حکومتی وارد مذاکره شده است، تا درخواستی را که در آغاز ایجاد حکومت وحدت ملی مطرح شده بود، به پیش ببرد.

تبلیغ بازرگانی

در مراسم هفته تصویب قانون اساسی، بار دیگر دکتر عبدالله بالای اصل تعدیل قانون‌اساسی و تغییرنظام از ریاستی به صدارتی تاکید کرد. عدم پیشرفت در مسایلی که در آغاز حکومت اتحاد ملی مطرح شده بود، باعث بی اعتمادی شده است و اینکه آقای عطا محمد نور، والی بلخ، در این اواخر با حکومت مرکزی وارد مذاکره شده است، روزنۀ جدیدی برای خروج از این بن بست به حساب میاید.

این موضوع را امروز، طی یک میز گرد، با آقایان هارون معترف، فعال سیاسی و عبدالشهید ثاقب، روزنامه نگار بررسی میکنیم.

آقای عبدالشهید ثاقب میگوید که مسئلۀ تمرکز زدایی از نظام، یکی از خواست های مهم مردم افغانستان است و این مبارزه از دوران «لویه جرگۀ» قانون اساسی آغاز شده است. این مسئله در انتخابات اخیر هم یکی از مسایل داغ مطرح بود. حکومت «وحدت ملی» هم بر اساس همین درخواست به وجود آمد. قرار بود کمیسیون های ایجاد شوند و اصلاحاتی در نظام بیاید. مرجعی که باید این کار ها را انجام میداد، ریاست اجرائیه بود. ولی ریاست اجرائیه، به جای اینکه به این داعیه به عنوان یک درخواست ستراتیژیک نگاه کند، سهل انگاری کرد. در نهایت، امروز بعد از سپری شدن دو سال، هیچ کدامی از مواد موافقتنامۀ وحدت ملی تطبیق نشده اند و و مسئلۀ تغیر نظام هم کماکان برجای خود است.

آقای هارون معترف میگوید که مهمترین مسئلۀ تفاهم «حکومت وحدت ملی» تغیر نظام بود. هدف از این تغیر، تمرکز زدایی بود و با این معیار ها، حکومت وحدت ملی بوجود آمد. مردم انتظار داشتند که ریاست اجرائیه این درخواست را عملی کند. ولی چون ریاست اجرائیه این کار را نکرد، امروز دیگر دیر شده است. حالا اوضاع ایجاب میکند که مسئولین از راه دیگر وارد قضایا شوند.

در ادامه صحبت از مذاکرات آقای عطا محمد نور، والی بلح، با مقامات کابل است. مهمانان ما، انتظار دارند که آنچه را که دکتر عبدالله موفق به عملی کردن آن نشد، و یا هم نخواست آن را عملی کند، آقای نور بتواند عملی کند.

گفتگو با آقایان هارون معترف، فعال سیاسی و عبدالشهید ثاقب، روزنامه نگار

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید