پژواک جامعه

چرا فساد در افغانستان از میان نمی رود ؟

صدا ۰۸:۴۵

در گفتگوئی با جواد سلطانی جامعه شناس مقیم کابل با او درباره جلوه های اصلی فساد در افغانستان، علل ناکامی مسئولان کشور در مقابله با آن و نیز نقش و سهم رسانه ها، جامعه مدنی و افکار عمومی در مبارزه با فساد گفتگو کرده ایم.

تبلیغ بازرگانی

چند روز پیش در همایشی که از سوی سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت افغانستان برگزار شد، موضوع مقابله با فساد و موانع آن مورد بحث قرار گرفت. در این اجلاس "عبدالستار مراد " وزیر اقتصاد افغانستان طی سخنانی از جایگاه جهانی افغانستان در فهرست کشورهای قربانی فساد اظهار تاسف کرد. چراکه افغانستان در آخرین فهرست منتشر شده توسط سازمان شفافیت بین المللی در رده ۱۶۹ قرار گرفته است. وزیر اقتصاد البته یادآوری کرد که در رده بندی جدید افغانستان هفت رده ترقی کرده است، ولی اضافه کرد که " به هر حال در جایگاهی بسیار نامناسب قرار دارد."

در این همایش رئیس اجرائی دیدبان شفافیت افغانستان – اکرام افضلی – نیز طی سخنانی دولت را متهم کرد که در مبارزه با فساد "به اندازه کافی" اقدام نکرده است. او همچنین سازمان ها و صندوق های بین المللی را نیز به باد انتقاد گرفت که "سختگیری و دقت لازم" را علیه فساد از خود نشان نمی دهند. افضلی از فقدان "یک استراتژی جدی" از سوی رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی برای مبارزه با فساد انتقاد کرد.

جواد سلطانی جامعه شناس مقیم کابل در گفتگوئی با رادیوی بین المللی فرانسه اظهار عقیده می کند که فساد در جامعه افغانستان یک پدیده تاریخی و ساختاری و نیز عام و فراگیر است. او فکر می کند که هیچ حوزه ای از زندگی یک انسان افغان نیست که آمیخته با فسادهای گوناگون نباشد.

به روایت سلطانی بر اساس پژوهش های انجام شده دو نهاد قضائی و حقوقی و پس از آن پلیس افغانستان و نیروهای مسلح و امنیتی افغانستان بیشترین عرصه های فساد در کشور را تشکیل می دهند.

این جامعه شناس مقیم کابل یکی دیگر از گلوگاههای فساد در کشور را قراردادهائی توصیف می کند که از سوی کشورهای خارجی با افغانستان بسته می شوند. گمرکات کشور نیز محل مناسب دیگری برای بروز فساد قلمداد شده است.
جواد سلطانی می گوید در مجموع بسیار دشوار است که در افغانستان نقطه ای را نشان دهیم که در آن فساد وجود نداشته باشد.

سلطانی با تایید سخنان وزیر اقتصاد افغانستان – عبدالستار مراد – که گفته بود "شیوع فساد بیشتر از ناامنی به کشور لطمه می زند" ، اضافه می کند که در سلسله مراتب تهدیدات امنیتی افغانستان، فساد در مرتبه بالاتری از تروریسم و عملیات انتحاری قرار دارد. چرا که فساد خود ایجاد کننده چرخه ای است که جهاد را هم مافیائی کرده است.

سلطانی در توضیح نقش رسانه ها و جامعه مدنی در مبارزه با فساد خوشبینی زیادی ندارد و می گوید این گونه نیست که رسانه ها و جامعه مدنی به فساد آلوده نباشند. با این حال او تاکید دارد که تاکنون افشاگری های بسیار موثری هم انجام گرفته است.

سلطانی اضافه می کند که در مجموع در جامعه افغانستان وجدان اخلاقی و سازو کارهای کنترل اجتماعی بگونه ای نیست که افشاگری ها بتوانند به پیگیری قضائی منجر شوند و پرونده های فساد را به سرانجامی دادگرانه برسانند.
به این گفتگو گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید