راهِ ابریشم

عشایر ایران و خطر از میان رفتنشان

: منتشر شده در

فستیوال "تمدن‌ها" که از روز ٢۵ تا ٣١ مارس، برای دومین بار در انستیتوی زبان‌های شرقی پاریس برگزار شد، این بار یک نمایشگاه عکس، دو فیلم ، یک میزگرد و در پایان یک برنامه رقص را به عشایر ایران اختصاص داد.

DR
تبلیغ بازرگانی

نمایشگاه عکس از کارهای "کرس لوروآ" که در سفرهای او به دل آسیا و به ویژه یک اقامت 16 ماهه در میان عشایر ایران گرفته شده اند
دوفیلم "علف"، ساخته "مریان کوپر" و "ارنست شودزاک" آمریکائی در سال 1925 که کوچ قبیله بختیاری را دنبال می کنند و "گبه" ساخته محسن مخملباف در سال 1996، که به سان قصه ها از رنگ و عشق و به ویژه گپه، یعنی دستاورد هنری شماری هنرمند گمنام سخن می گوید که با گذر از طبیعت آن چه را می بینند و زندگی می کنند در گبه های خود جای می دهد و به گونه ای سفر نامه آنان است، در این برنامه گنجانده شده بود. .
فیلم گبه که سبب شد فرش گبه به جهانیان شناسانده شود و مد گبه همه جا را فرا گیرد. تا جائی که کپی های آن توسط شماری از کشورها و از جمله چین بازارها را پر کرد.

بامشاد پور والی
بامشاد پور والی

از بامشاد پور والی، منتقد فیلم و دبیر سایت "ایران سینه پانوراما" و همچنین مسئول گزینش این دو فیلم پرسیدم به چه دلیل این دو فیلم را که یکی ساخته سال 1926 و دیگری سال 1996را برگزیده است؟
او به ماجراهای پشت ساختن فیلم "علف" و کارگردانان آنان را روایت می کند و فیلم گبه را می شکافد که به گونه ای یکی از کارگردانان فیلم علف آرزوی ساختنش را داشته است. به باور بامشاد پور والی، گبه یکی از فیلم های مهم تاریخ سینمای ایران در پیوند با رنگ و زندگی عشایر است .

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید