انقلاب اکتبر ۱۹۱۷: تاثیرات و پیامدها

صدا ۲۱:۵۲
تظاهرات علیه حکومت تزاری در شهر پتروگراد در ماه فوریه ۱۹۱۷.
تظاهرات علیه حکومت تزاری در شهر پتروگراد در ماه فوریه ۱۹۱۷. Wikipedia

درست یک صد سال پیش از امروز، در سال ۱۹۱۷ در روسیه تزاری حوادثی بوقوع پیوست که با سقوط تزار "نیکولای ۲ " و به قدرت رسیدن بلشویک ها، به انقلاب اکتبر معروف شد. بعد از مرگ زودرس لنین و به قدرت رسیدن استالین، روسیه تزاری، در قالب اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به یکی از بزرگترین قدرتهای جهان بدل شد و بخش اعظم اروپا را به تصرف خود درآورد.

تبلیغ بازرگانی

انقلاب یا کودتا، خارج از جوانب منفی یا مثبت تحولات بعد از اکتبر ۱۹۱۷، این تحولات برای همیشه تاریخ سیاسی و فرهنگی قرن بیستم را تحت تاثیر قرار داد.

چه عواملی در آغاز اعتراضات و مخالفت ها با حکومت تزارها نقش داشت ؟ این اعتراضات چگونه به حکومت "کرنسکی" و سپس به قدرت رسیدن بلشویک ها منجر شد ؟ و بالاخره دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی چه تاثیراتی را در عرصه بین المللی بجا گذاشت ؟

در برنامه این هفته " زمینه ها و دیدگاهها"، نصیر مهرین، پژوهشگر تاریخ در آلمان و مهدی مظفری، استاد دانشگاه در دنمارک درباره انقلاب اکتبر اظهارنظر می کنند.

از نصیر مهرین کتاب " اندکی درباره زندان دهمزنگ" بزودی از سوی انتشارات میوند در کابل منتشر خواهد شد.

مهدی مظفری به تازگی کتاب "Islamism, a new Totalitarianism " یا اسلامیزم یا توتالیتریزم نو" را به زبان انگلیسی منتشر کرده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید