حذف عوارض مسکن منشا نارضایتی شهرداران فرانسه

صدا ۰۵:۳۲
فرانسوا بروُان رئیس انجمن شهردارهای فرانسه در صدمین کنگرۀ سالانۀ آنها
فرانسوا بروُان رئیس انجمن شهردارهای فرانسه در صدمین کنگرۀ سالانۀ آنها JACQUES DEMARTHON / AFP

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، پنجشنبه بیست و سوم نوامبر با شرکت در صدمین کنگرۀ سالانۀ شهرداران این کشور طرح خود را در مورد چگونگی حذف مالیات مسکن یعنی ۲۰ درصد درآمدهای شوراهای شهر و روستای فرانسه اعلام می دارد.

تبلیغ بازرگانی

به همین دلیل حذف مالیات مسکن که یکی از مهمترین و محبوب ترین وعده های انتخاباتی رئیس جمهوری فرانسه به شمار می رود، در عین حال به مهمترین منشاء نارضایتی شهرداران این کشور بدل شده که معتقدند با حذف این مالیات استقلال مالی خود را بیش از گذشته از دست می دهند، در حالی که دولت سلطه و کنترل خود را بر فعالیت های شهرداری ها افزایش می دهد.

در ۲٤ فوریه ۲۰۱٧ امانوئل ماکرون در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات مالیات مسکن ۸۰ درصد خانوارهای فرانسوی را حذف خواهد کرد و هدف نهایی او حذف کامل این مالیات تا سال ۲۰۲۰ است. بر اساس گزارش انستیتوی نظرسنجی افکار عمومی فرانسه بلافاصله پس از اعلام این تدبیر شمار طرفداران امانوئل ماکرون از ۱۹ درصد به بیش از ۲۵ درصد پیش از برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه افزایش یافت.

این تدبیر حتا پس از پیروزی امانوئل ماکرون همچنان از حمایت بالایی در نزد مردم فرانسه برخوردار است. انستیتوی نظرسنجی افکار عمومی فرانسه در تازه ترین گزارشش می نویسد که ٧۲ درصد مردم فرانسه و ۸۰ درصد خانوارهای فقیر این کشور از این تدبیر پشتیبانی می کنند و به همین دلیل و برغم مخالفت و نارضایتی شهرداران، بعید است که امانوئل ماکرون در تصمیم خود تجدیدنظر کند.

این وعدۀ انتخاباتی بیش از دیگر وعده های امانوئل ماکرون بر افکار عمومی فرانسه اثر گذاشت و نقش مهمی در پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ایفا کرد. هدف امانوئل ماکرون از این وعدۀ انتخاباتی جلب طبقات متوسط و زحمتکش بود و استدلال او در حمایت از این طرح بسیار ساده به نظر می رسید. او عوارض مسکن را مالیاتی ناعادلانه توصیف می کرد، زیرا، تنها شامل ۲۰ درصد مردم فرانسه می شود و در ادامه می افزود : شهرداری ها برای افزایش درآمدهایشان ناچارند هر بار فشار مالیاتی شان را بر یک چهارم جمعیت کشور تحمیل کنند. او تصریح می کرد چنین مالیاتی نه فقط ناعادلانه، بلکه ناقص است، هر چند حذف آن دلیل نارضایتی شهرداران فرانسه است که نمی دانند پس از حذف عوارض مسکن، چگونه بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی شان را جبران کنند.

پیشنهاد امانوئل ماکرون به شهرداران فرانسه این است که اجرای طرح حذف عوارض مسکن به عنوان بخشی از اصلاح نظام مالیاتی در نظر گرفته شود. یکی از راه های پیشنهادی دولت فرانسه برای جبران کاهش درآمد شهرداری ها انتقال بخشی از مالیات بر درآمد و دو مالیات دیگر است که برای جبران کسری هزینه های تأمین اجتماعی از محل درآمد افراد تأمین می شود.

در واقع دولت فرانسه تقبل کرده است که کسری حاصل از حذف عوارض مسکن ۸۰ درصد خانوارهای فرانسوی را که به ۱۰ میلیارد یورو بالغ می شود راساً تأمین کند. اما، از آنجا که رئیس جمهوری فرانسه قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ صد در صد عوارض مسکن را حذف کند، مبلغ کل کسری درآمد شهرداری های فرانسه به ۱۸ میلیارد یورو بالغ خواهد شد بی آنکه محل تأمین آن به روشنی تعریف شده باشد.

حتا انتقال کامل مالیات املاک به شهرداری ها که به ۱٤ میلیارد یورو بالغ می شود، نمی تواند کل این کسری را جبران کند به ویژه اینکه این کسری بیش از همه بر کیفیت زندگی روزمرۀ فرانسوی ها که توسط شهرداری ها هدایت می شود، اثر مستقیم می گذارد.

به همین خاطر فرانسوا بروُان، رئیس انجمن شهرداران فرانسه، معتقد است که با حذف عوارض مسکن عملاً آخرین پیوند شهرداری ها با مردم قطع می شود.

بی دلیل نیست که ساعاتی پیش از سخنرانی رئیس جمهوری فرانسه در مقابل کنگرۀ شهرداران فرانسه، شماری از شهرداران راست و میانۀ این کشور امانوئل ماکرون را به احیای اعتماد متقابل و پرهیز از تمرکزگرایی فراخواندند و گفتند که تقاضای ۱٣ میلیارد یورو صرفه جویی از شهرداری ها به منزلۀ دست کم نابودی ۱۲۰ هزار شغل در فرانسه است.

نویسندگان بیانیه همچنین از دولت خواسته اند : آنچه را که به شهرداری ها تحمیل کرده، خود نیز رعایت کند. بر اساس تدبیر دولت هر گونه عدم توازن در بودجۀ شهرداری ها عدم تصویب آن را از سوی فرمانداری ها در پی خواهد داشت، در حالی که از سال ۱٩٧٤ هیچیک از دولت های پیاپی فرانسه بودجۀ متوازن تصویب نکرده اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید