دسترسی به محتوای اصلی
سیمای فرانسه

سناتورهای راست فرانسه با تحقیق دربارۀ سوءاستفاده جنسی از کودکان در کلیسای کاتولیک مخالفت کردند

صدا ۰۷:۰۸
faranseh/ arme "Majlesse Senayé Faranseh"  مجلس سنای فرانسه واقع در قصر لوگزامبورگ در پاریس.
faranseh/ arme "Majlesse Senayé Faranseh" مجلس سنای فرانسه واقع در قصر لوگزامبورگ در پاریس. LIONEL BONAVENTURE / AFP

پس از مخالفت مجلس ملی فرانسه، مجلس سنای این کشور نیز با تشکیل یک کمیسیون تحقیق دربارۀ سوءاستفادۀ جنسی از کودکان در کلیسای کاتولیک فرانسه مخالفت کرد. در پی انتشار دادخواستی از سوی هفته نامۀ Témoignage Chrétien ارگان سوسیالیست های مسیحی فرانسه، نمایندگان حزب سوسیالیست سنای فرانسه خواستار تشکیل چنین کمیسیونی شدند.

تبلیغ بازرگانی

به غیر از سناتورهای کمونیست، نمایندگان حزب جمهوری در حرکت، حزب در قدرت، از این ابتکار حمایت کردند، هر چند حزب چپ های رادیکال از موضعگیری در این خصوص صرف نظر کرد . در نتیجه، اکثریت نمایندگان سنای فرانسه به ویژه سناتورهای راست و راست میانه با طرح تشکیل چنین کمیسیونی مخالفت کردند.

فیلیپ با، رئیس کمیسیون قوانین سنای فرانسه (از حزب راست جمهوری خواهان) در توضیح این مخالفت با استناد به نامۀ وزیر دادگستری فرانسه گفت : کمیسیون‌های تحقیق نمی‌توانند به موضوع‌هایی بپردازند که توسط دستگاه قضایی در دست بررسی است، هر چند در پاسخ به این استدلال، نمایندگان سوسیالیست سنای فرانسه گفتند : هدف از تشکیل چنین کمیسیون هایی بررسی مسئله و در این جا مسئلۀ سوء استفاده های جنسی از کودکان در کلیسا است و نه افشاگری یا اضافه کردن اخبار جدید بر داده های موجود.

یکی از نمایندگان سوسیالیست سنای فرانسه خانم "ماری-پی یر دولاگُنتری" مخالفت سناتورهای راست و راست میانه را با تشکیل یک کمیسیون تحقیق دربارۀ تعرض‌ها و آزارهای جنسی در کلیسای کاتولیک شگفت آور خواند به ویژه اینکه بر اساس نظرسنجی ها ٨۷ درصد کاتولیک های فرانسه از مطالبۀ هفته نامۀ Témoignage Chrétien مبنی بر انجام تحقیق دربارۀ سوءاستفاده های جنسی از کودکان توسط کشیشان کاتولیک طرفداری می کنند.

ماری-پی یر دولاگُنتری می گوید :

مشکل بتوانم مخالفت سناتورهای راست را با تشکیل کمیسیون تحقیق توجیه کنم. این مخالفت بر استدلال های حقوقی ضعیفی استوار بود. از همان آغاز معلوم بود که نمایندگان راست در قبال نه مسئله سوءاستفاده جنسی از کودکان، بلکه در قبال این سوءاستفاده در درون کلیسای کاتولیک نوعی احساس ناراحتی دارند. در واقع، همین ناراحتی به مخالفت آنان با تشکیل کمیسیون تحقیق منجر شد و این بسیار ناگوار و در عین حال نگران کننده است به ویژه اینکه بیانیه هفته نامۀ Témoignage Chrétien از استقبال بالایی در نزد شهروندان برخوردار شد. همه امروز از وجود مسئله سوءاستفاده جنسی از کودکان در درون کلیسای کاتولیک آگاه هستند بی آنکه این مسئله مورد بررسی قرار گرفته و یا از سوی قانون مجازات شود. آنچه ما می خواستیم این بود که نظام یا سازوکار پنهان کنندۀ تعرضات جنسی به کودکان در درون کلیسا شناسایی و بررسی شود. ما این فرصت را از دست دادیم و این بسیار ناگوار است. زیرا، اگر ما خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق شدیم به صدها یا هزاران کودک یا کودکان قدیمی قربانی فکر می کردیم که امروز به افراد بالغ تبدیل شده اند و هرگز نتوانسته‌اند در این خصوص صحبت کنند و یا صحبت هایشان شنیده شود.       

طرح مسئلۀ تعرضات جنسی به کودکان در درون کلیسای کاتولیک نمایندگان راست مجالس ملی و سنای فرانسه را در تنگنا گذاشته است. نمایندگان حزب سوسیالیست در مجلس ملی فرانسه در ارایۀ پیشنهاد خود مبنی بر تشکیل یک کمیسیون تحقیق خواستار آن شده بودند که این تحقیق علاوه بر کلیسا شامل همه ساختارهایی شود که با کودکان سر و کار دارند : از آموزش و پرورش گرفته تا انجمن های ورزشی و تفریحی کودکان.

برای خروج از این تنگنا نمایندگان احزاب راست و راست میانه پیشنهاد کرده اند که به جای تشکیل یک کمیسیون تحقیق، مجلس سنا برخی نمایندگان خود را مأمور اطلاع رسانی در زمینۀ پیشگیری از سوءاستفادۀ جنسی از کودکان در تمام نهادهایی کند که با کودکان سر و کار دارند.

یکی از اهداف هفته نامۀ سوسیالیست های مسیحی فرانسه در انتشار دادخواست خود افشای جنایاتی بود که در درون کلیسای کاتولیک روی می دهد و کلیسا کاتولیک سعی در پنهان نگاه داشتن آنها دارد. این نشریه خواستار آن شده بود که مسئولان کلیسای کاتولیک در خصوص این جنایات در مقابل نمایندگان مجلس ملی فرانسه توضیح بدهند.

روزنامۀ چپ گرای لیبراسیون مهمترین موضوع شمارۀ هفدهم اکتبر خود را به مخالفت سنای فرانسه با تشکیل این کمیسیون اختصاص داد و نوشت که توجیه نمایندگان راست و راست میانه سنای فرانسه در مخالفت با تشکیل چنین کمیسیونی عذر بدتر از گناه بوده است، زیرا، آنان گفته اند که این قبیل جنایات در همۀ ساختارهایی روی می دهد که با کودکان سر و کار دارند و در نتیجه نباید با تشکیل یک کمیسیون تحقیق ویژه در مورد کلیسا، کلیسای کاتولیک را انگشت نما یا بلاگردان کرد.

لیبراسیون  در مخالفت با این استدلال از جمله نوشت که سناتورهای راست با مخالفت شان در حقیقت دست به یک انتخاب سیاسی زدند : آنان میان همدردی با رنج های قربانیان و صیانت از کلیسای کاتولیک دومی را برگزیدند.

"رولان کوتانسو" روانشناس و کارشناس امور جنایی در دادگستری فرانسه در مصاحبه با لیبراسیون گفته است : نهادهایی که با کودکان سر و کار دارند مهمترین جاهایی هستند که در آنها تعرض‌ها و تجاوزهای جنسی به کودکان صورت می گیرد. اما، مورد کلیسا تا حدود زیادی متفاوت است تا آنجا که شماری از اعضای کلیسای کاتولیک به دلیل گریز از امیال یا گرایش شان به سوءاستفاده جنسی از کودکان و برای باصطلاح تهذیب روح خود به کلیسا می پیوندند.

اگر چه به گفتۀ "رولان کوتانسو" هنوز تحقیقی دربارۀ دامنه و عمق جنایات سوءاستفاده های جنسی از کودکان در کلیسا صورت نگرفته، اما، بسیاری از کسانی که به کلیسای کاتولیک به عنوان کشیش می پیوندند برای پنهان کردن گرایش شان به کامجویی جنسی از کودکان دست به این اقدام می زنند، بی آنکه لزوماً از آن آگاه باشند. به گمان روانشناس فرانسوی علت این امر خودداری کشیشان کاتولیک از همسرگزینی نیست. به گفتۀ او تجرد کشیشان لزوماً به سوءاستفادۀ جنسی آنان از کودکان منجر نمی شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.