هرگز اقتصاد ایران از دوران جنگ با عراق در چنین وضعیت شکننده ای نبوده است-گفتگو با فریدون خاوند

صدا ۰۹:۱۱
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم فرانسه
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم فرانسه

اظهارات ضدونقیض مقامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص امکان بهره مند شدن این کشور از نتایج اقتصادی برجام گویای نوعی سردرگمی است. مقامات دولتی ایران به انحاء مختلف اعتراف می کنند که چنین امکانی از این پس کاملاً منتفی است و سازوکار مالی پیشنهادی اروپا نیز برای بهره مند ساختن تهران از امتیازات اقتصادی برجام به دلیل فشارهای آمریکا هرگز متحقق نخواهد شد.

تبلیغ بازرگانی

با این حال، مقامات دولت اسلامی ایران همچنان نسبت به موفقیت تلاش های اروپا برای تعدیل فشار تحریم های آمریکا علیه ایران از طریق مبادلۀ نفت در ازای کالا همچنان ابراز امیدواری می کنند. دلیل این خوش بینی چیست؟ سردرگمی و اظهارات متناقض مقامات ایران را در خصوص بهره مندی این کشور از تبعات اقتصادی برجام چگونه می توان توضیح داد؟

فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، در پاسخ به این سئوال ها از جمله گفته است : اگر چه امیدواری مقامات ایران نسبت به تلاش های اروپا برای بهره مند شدن از پی آمدهای اقتصادی برجام بی اساس نیست، اما، رهبران جمهوری اسلامی ایران مشاهده می کنند که به دلیل فشارهای آمریکا و نگرانی مؤسسات مالی و اقتصادی اروپا از تبعات تحریم های دولت واشنگتن، اروپا عملاً ناتوان از اجرای تعهدات خود در چارچوب برجام در قبال جمهوری اسلامی است و سازوکار ویژۀ مالی که اروپا برای بهره مند ساختن ایران از امتیازات اقتصادی برجام پیشنهاد کرده به دلایل مشابه قابلیت اجرا ندارد. فریدون خاوند تأکید می کند که شکست برجام و تا حدودی نیز کاهش بهای نفت طی هفته های گذشته تمام مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را تشدید کرده است به طوری که اقتصاد ایران از زمان جنگ با عراق به این سو هرگز در چنین وضعیت وخیم و شکننده ای نبوده است...

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید