چشم‌انداز روز

نابودی طبقات متوسط ایران را مستعد تغییرات رادیکال می‌کند-گفتگو با مهرداد عمادی

صدا ۰۸:۲۲
مهرداد عمادی مشاور اقتصادی در اتحادیۀ اروپا
مهرداد عمادی مشاور اقتصادی در اتحادیۀ اروپا

به گفتۀ علی لاریجانی، رهبر حکومت اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای، خواسته است که با ملاحظۀ وضعیت تحریم ها، بودجۀ سال آینده به طور اساسی تغییر بکند، یعنی وابستگی آن به درآمدهای نفتی قطع بشود و هزینه ها و شمار کارکنان دولت نیز کاهش بیابد مضاف بر اینکه تحت هیچ عنوان از منابع صندوق توسعۀ ملی برای رفع کسری بودجه استفاده نشود.

تبلیغ بازرگانی

آیا دستورات علی خامنه ای گویای وزن تحریم های نفتی است که بر شانه های نحیف اقتصاد ایران سنگینی می کند؟ در نبود درآمدهای نفتی بودجۀ سال آیندۀ ایران چگونه بسته خواهد شد؟ آیا افزایش درآمدهای مالیاتی برای جبران نبود درآمدهای نفتی امکانپذیر است؟ کاهش اختلاف درآمد میان طبقات متوسط و طبقات فرودست جامعه چه پی آمد سیاسی دربرخواهد داشت؟ در پاسخ به این پرسش ها، مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی در اتحادیۀ اروپا از جمله گفته است : اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران قطعاً گویای فشار تحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران است. اما، معضل اقتصادی ایران بیش و پیش از آنکه نتیجۀ نبود درآمدهای نفتی باشد، حاصل فقدان یک مدیریت سالم اقتصادی است. مهرداد عمادی افزوده است که درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران همواره نقش مسکن یا پرده ساتر را داشته بی آنکه شکاف ها و ترک های دیوار فرسودۀ اقتصاد ایران را بتواند حقیقتاً ترمیم کند. او اجرای یک نظام مالیاتی سالم را به ویژه در حال حاضر که رشد اقتصادی کشور در چهار ماه گذشته منفی یک درصد بوده و فساد کل نظام اقتصادی و تصمیم گیری کشور را فراگرفته نامیسر یا بی اثر می داند و نسبت به توسعۀ بیکاری، کاهش اختلاف درآمد میان طبقات متوسط و طبقۀ کارگر ایران هشدار داده و گفته است که این گرایش فزاینده جامعه را برای انجام تغییرات رادیکال مستعد خواهد ساخت.  

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید