دسترسی به محتوای اصلی
چشم‌انداز روز

چگونه علی خامنه‌ای قدرت مطلقه‌اش را گسترش می‌دهد؟-گفتگو با عبدالکریم لاهیجی

صدا ۰۷:۵۶
دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رییس جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران
دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رییس جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران RFI/Persian
۱۰ دقیقه

رهبر حکومت اسلامی ایران، علی خامنه ای، آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوۀ قضائیه را فعلاً با حفظ سمت به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرده و همزمان او را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان نیز برگزیده است. دلیل وجودی یا یکی از وظایف اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان بوده است.

تبلیغ بازرگانی

با حکم علی خامنه ای اکنون کسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده دارد که همزمان عضو فقهای شورای نگهبان است و برادرش، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی است. آیا انتصاب صادق لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به منزلۀ یکدست تر شدن قدرت به سود رهبر حکومت اسلامی و فرودست تر شدن جایگاه مجلس است؟  

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران، به این پرسش، پاسخ مثبت داده و افزوده است که با این انتصاب رهبر حکومت اسلامی ایران بیش از گذشته نهادهای باصطلاح قانونی نظیر قوای مقننه و قضائیه را از محتوا خالی خواهد کرد، به ویژه اینکه قانون اساسی دست کم ٨۰ تا ٨۵ درصد قدرت و اختیارات را به ولی مطلقه فقیه داده است. عبدالکریم لاهیجی در ادامه افزوده است که "حکم حکومتی" اهرم دیگری است که به وسیلۀ آن رهبر حکومت اسلامی ایران می تواند حتا همین قانون اساسی را دور بزند و تصمیمات و اراده اش را در هر زمینه ای به ساختار قدرت و جامعه تحمیل کند.    

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.