چشم‌انداز روز

سازوکار مبادلۀ پایاپای میان اروپا و ایران فاقد منزلت حقوقی است-گفتگو با حسن منصور

صدا ۰۹:۱۶
حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا
حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا ار اف ای

همزمان با راه اندازی نظام مبادلۀ پایاپای نفت در ازای کالا با ایران، اتحادیۀ اروپا اجرای این سازوکار را به اجرای فوری قوانین مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم از سوی تهران مشروط کرد و البته ایران هم این شرط و سایر شروط اروپا را غیرقابل قبول یا بعضاً تحقیرآمیز و در هر حال بیگانه با برجام دانست.

تبلیغ بازرگانی

زیرا، اروپا در بیانیۀ خود مطالبات دیگری نیز مطرح کرده از جمله توقف برنامۀ موشک های بالستیکی ایران، توقف حضور نظامی این کشور در سوریه، توقف حمایت های ایران از گروه های تروریستی و همچنین توقف اقدام های تروریستی ایران در کشورهای اروپا...

آیا اتحادیۀ اروپا چنانکه می گوید خواستار نجات برجام از طریق چنین سازوکاری است و تا کجا اجرای این سازوکار نیازها و انتظارهای حکومت تهران را تأمین می کند؟ حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا در پاسخ به این سئوال ها از جمله گفته است : سازوکار تجاری پیشنهادی اروپا فاقد منزلت حقوقی لازم است همانطور که برجام از این منزلت بی بهره بود. وانگهی، این سازوکار فقط شامل کالاهای غیرتحریمی می شود (نظیر غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) در حالی که مبادلۀ این کالاها نیازمند یک سازوکار ویژه نبود چون مشمول تحریم های آمریکا نبوده اند. از این ها گذشته شرکت های آلمانی که ٧۵ درصد صادرات کالا به ایران را عهده دار بودند، همگی از این کشور خارج شده اند و می ماند ۲۵ درصد کالاهای صادراتی اروپا به ایران که عمدتاً توسط شرکت های کوچک و متوسط صورت می گرفت. آینده نشان خواهد داد که چقدر از این مقدار صادرات به یاری سازوکار تجاری پیشنهادی اروپا انجام خواهد شد.

حسن منصور در جای دیگری از سخنانش می افزاید که جمهوری اسلامی ایران در هر حال به گونه ای رفتار می کند که حتا کشورهای متحد نظیر چین نیز قادر به پشتیبانی از آن نیستند. برای نمونه، تصویب و اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم شرط الزامی برای انجام هرگونه مبادلۀ اقتصادی ایران با جهان است و خودداری تهران از تصویب و اجرای این مقررات بهانۀ بیشتر را به همین کشورهای اروپایی برای پرهیز از مبادلۀ تجاری با تهران می دهد.    

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید