سدسازی‌ها قدرت تخریب سیلاب های ایران را تشدید کردند – گفتگو با محمد درویش

صدا ۰۸:۱۲
محمد درویش عضو هیئت علمی مؤسسۀ تحقیقات جنگل ها و مراتع ایران
محمد درویش عضو هیئت علمی مؤسسۀ تحقیقات جنگل ها و مراتع ایران مهر

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، از قربانیان سیلاب های جاری در کشور خواست که نگران خسارات مالی ناشی از سیل نباشند، زیرا، دولت، به گفتۀ او، این خسارات را جبران خواهد کرد. جهانگیری سیلاب ها و بارندگی های جاری در کشور را "نعمت" خوانده که به گفتۀ او "برای کشور منفعت هم داشته و از این بابت باید شاکر خداوند بود."

تبلیغ بازرگانی

نظر محمد درویش، عضو هیئت علمی مؤسسۀ تحقیقات جنگل ها و مراتع در ایران، را دربارۀ این سخن جویا شده ایم و از او پرسیده ایم که تا کجا سدهای متعدد کشور که طی سال های اخیر و به بهای گزاف ساخته شده اند توانستند در مهار سیلاب های جاری کشور نقش ایفا کنند. در پاسخ محمد درویش از جمله گفته است : درست است که سیلاب های جاری تا حدودی نمک شویی دشت های ایران را باعث شده که طی سال های اخیر می رفتند تا به شوره زار کامل تبدیل شوند، اما خطاست اگر تصور کنیم که این سیلاب ها مشکل کم آبی در ایران به ویژه منابع فروکش کردۀ آب های زیرزمینی را جبران خواهد کرد. جبران این منابع که عمدتاً تأمین کننده آب شرب ایران است به بیش از هزار سال بارندگی احتیاج دارد که شدنی نیست. محمد درویش سپس افزوده است که سدهای ساخته شده طی سال های اخیر نه فقط کمکی به مهار سیلاب های جاری کشور نکردند، بلکه آثار تخریبی آنان را تشدید نمودند، زیرا، از جمله پی آمدهای سدسازی های سال های اخیر در ایران تغییر رژیم رودخانه های کشور بوده است...

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید