سیمای فرانسه

رسوایی های جنسی کشیشان و بحران بزرگ کلیسای کاتولیک فرانسه

: منتشر شده در

این روزها افشای رسوایی های جنسی کشیشان کاتولیک، اخبار مربوط به تعرضات و تجاوزهای جنسی آنان به کودکان و خواهران روحانی لطمات سنگینی به اعتبار کلیسای کاتولیک وارد آورده و به یکی از بزرگترین بحران های کاتولیسیسم دست کم در فرانسه دامن زده است.

کلیسای کاتولیک فرانسه یکی از بزرگترین بحران های خود را در نتیجۀ تعرضات جنسی کشیشان تجربه می‌کند.
کلیسای کاتولیک فرانسه یکی از بزرگترین بحران های خود را در نتیجۀ تعرضات جنسی کشیشان تجربه می‌کند. AFP
تبلیغ بازرگانی

بر اساس نظرسنجی که نشریۀ کاتولیک های فرانسه Témoignage Chrétien  منتشر کرده ۴٨ درصد نظردهندگان که خود را کاتولیک می دانند اخبار مربوط به تعرضات جنسی کشیشان را  غیرقابل تحمل و پذیرش دانسته اند و ۶۵ درصد آنان معتقدند که رهبر کاتولیک های جهان، پاپ فرانسیس، به بحران ناشی از این رسوایی چنانکه شایسته است، رسیدگی نکرده است.

همین نظرسنجی اضافه می کند که در نتیجۀ این رسوایی اینک ۵۶ درصد فرانسویان نظری منفی نسبت به کلیسای کاتولیک پیدا کرده اند و این نظر شامل ۴٠ درصد کاتولیک ها و ٢٠ درصد کاتولیک های مؤمن می شود. ۶٢ درصد نظردهندگان گفته اند که در پی افشای رسوایی های تعرضات جنسی کشیشان، تصویر کلیسای کاتولیک در نگاه آنان تیره شده است. این امر شامل ۴۴ درصد کاتولیک های مؤمن می شود. از این پس ٨٣ درصد فرانسویان، ٨۷ درصد کاتولیک ها و ٨٢ درصد کاتولیک های مؤمن معتقدند که این رسوایی های جنسی یکی از بزرگترین بحران های کلیسای کاتولیک به شمار می رود.

٨٨ درصد کاتولیک ها از جمله ۷٨ درصد کاتولیک های مؤمن معتقدند که یکی از راه های جلوگیری از ادامه و تکرار این تعرضات موافقت کلیسای کاتولیک با ازدواج کشیشان است. در این بین ۷۹ درصد کاتولیک ها و ۶٨ درصد کاتولیک های مؤمن خواستار ارتقای مقام زنان در سلسله مراتب تصمیم گیری کلیسای کاتولیک شده اند و ۵۶ درصد کاتولیک ها و ۴٣ کاتولیک های مؤمن با قدرت گیری لائیک ها در داخل کلیسا موافق هستند و دست کم ۶۴ درصد آنان معتقدند که برای کنترل بهتر کشیشان، باید قدرت مراجع کلیسای کاتولیک تقویت شود.

خلاصه اینکه بیش از پیش اعتماد کاتولیک های فرانسه نسبت به کلیسا کاهش یافته به ویژه اینکه پاره ای اخبار نشان می دهند که قربانیان تعرضات و تجاوزهای جنسی کشیشان نه فقط کودکان، بلکه خواهران روحانی نیز بوده اند که بعضاً ناگزیر شده اند به طور مخفیانه سقط جنین کنند.

بیش از پیش کاتولیک های فرانسه احساس می کنند که کلیسا به عنوان تجلی اعتقادات مذهبی آنان به باورهایشان خیانت کرده است. این احساس رفته رفته کاهش مشارکت کاتولیک های فرانسه را در مراسم مذهبی موجب شده است. بر اساس نظرسنجی ها و تحقیقات میدانی برگزاری مراسم مذهبی در فرانسه به طور پیوسته رو به کاهش است. تنها ۴٫۵ درصد کاتولیک ها برای شرکت در این مراسم هر ماه به کلیسا می روند و کمتر از ٢ درصد آنان در مراسم هفتگی نیایش در کلیساها حضور می یابند.

بر اساس آمار رسمی شمار کشیشان کاتولیک نیز رو به کاهش است و از حدود ۲٩ هزار نفر در سال ١۹۹۵ به ۲١ هزار نفر در سال ٢٠٠۵ رسیده که غالب شان نیز بیش از ۶۵ سال سن داشته اند. پیش بینی می شود که با بحران جاری کلیسای کاتولیک، پیشروترین کاتولیک ها نخستین کسانی باشند که رابطۀ خود را با کلیسا قطع کنند. به اعتقاد بسیاری از کاتولیک های فرانسه برای انجام تغییرات اساسی در درون کلیسا و برانگیختن و تقویت فرهنگ گفتگو و شفافیت باید جایگاه عرفیگرایان کاتولیک و زنان در داخل کلیسا بیش از گذشته و در تمام سطوح تصمیم گیری تقویت شود. اما، مسئله این است که کلیسای کاتولیک تاریخاً با فرهنگ گفتگو میانۀ چندانی ندارد و ساختار عمودی آن که تمام در کنترل مردان کشیش است چنین فرهنگی را برنمی تابد و در هر انتقاد و نظر مغایری تهدیدی بالقوه علیه موجودیت کلیسا را مشاهده می کند. با این حال، بیش از پیش صداهایی در داخل خود کلیسا خواستار ایجاد نهادهای ضدقدرت هستند و معتقدند که ایجاد چنین نهادهایی نیازمند ایجاد فرهنگ گفتگوی صریح و بدون سانسور و خودسانسوری و مکان ها و فضاهای لازم برای تثبیت آن است.           

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید