دسترسی به محتوای اصلی
چشم‌انداز روز

دخالت های ایران راهی جز انقلاب پیش روی مردم عراق نگذاشته-شاهو حسینی

صدا ۰۶:۰۲
شاهو حسینی فعال سیاسی و عضو حزب دموکرات کردستان ایران
شاهو حسینی فعال سیاسی و عضو حزب دموکرات کردستان ایران

اعتراض های خیابانی عراق که وارد چهارمین روز خود شده هم مطالبات اقتصادی دارد هم سیاسی. جوانان معترض در خیابان های بغداد، نجف، کربلا، ناصریه و... خواستار کار هستند و تغییر حکومتی که فاسد و دست نشاندۀ رژیم ایران می دانند. آیا میان این مطالبات، یعنی تغییر یک حکومت فاسد و ناکارآمد و خروج نیروهای سپاه قدس از عراق رابطه ای هست؟

تبلیغ بازرگانی

در پاسخ به این سئوال و سئوال های دیگر، شاهو حسینی، فعال سیاسی و عضو حزب دموکرات کردستان ایران، از جمله گفته است :

نارضایتی مردم و جوانان عراق از دخالت های جمهوری اسلامی ایران در کشورشان مربوط به امروز و دیروز نیست. مردم عراق احساس می کنند که شانزده سال است که حکومت های پیاپی آنان دست نشاندۀ رژیم ایران و ابزار سلطۀ تهران بر عراق هستند. به همین خاطر است که تظاهرکنندگان در خیابان های عراق شعار می دهند : "بغداد، حُره، حُره، ایران بره، بره" (یعنی بغداد باید از یک رژیم فاسد و دست نشانده آزاد شود و نیروهای ایرانی از عراق اخراج باید گردند). شاهو حسینی در جای دیگری از سخنانش می افزاید : دخالت ها و سلطۀ تهران بر حکومت های پیاپی عراق راهی جز شورش و انقلاب پیش روی مردم عراق نگذاشته که می خواهند با تغییر حکومت و بیرون راندن قوای ایرانی، بر سرنوشت خویش حاکم شوند. شاهو حسینی می افزاید : اعتراض های جاری در عراق پاسخی است در عین حال به سخنان اخیر آیت الله خامنه ای که از فرماندهان سپاه پاسداران خواست که راهبرد نگاه به دور (یا بیرون) را در پیش بگیرند که چیزی جز ادامۀ دخالت ها و اعمال نفوذ تهران در امور عراق و دیگر کشورهای همسایه نیست... در این راهبرد، به گفتۀ شاهو حسینی، حکومت اسلامی ایران ناکام خواهد ماند و مردم عراق حاکمیت ملی خود را بازخواهند یافت.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.