زمینه‌ها و دیدگاه‌ها

چپ ایران و ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا-گفتگو با فرج سرکوهی و مهران مصطفوی

صدا ۲۴:۳۱
دانشجویان پیرو خط امام در محوطۀ سفارت پیشین آمریکا در تهران پس از گروگانگیری
دانشجویان پیرو خط امام در محوطۀ سفارت پیشین آمریکا در تهران پس از گروگانگیری ctvnews

چهل سال پیش در چنین روزهایی دانشجویان اسلامگرایی که خود را پیرو خط آیت الله خمینی می دانستند با اشغال سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن کارکنان آن اولین و شاید تعیین کننده ترین بحران سیاسی ایران را پس از تأسیس حکومت اسلامی به وجود آوردند. خود آیت الله خمینی با پشتیبانی از این گرونگانگیری آن را "انقلاب دوم" نامید.

تبلیغ بازرگانی

بسیاری از این گروگانگیری به عنوان نخستین اقدام روحانیان، پیش از "انقلاب فرهنگی" و جنگ ایران و عراق، برای قبضه کردن قدرت و حذف رقبا و منتقدان یاد کرده اند. اما، آیا گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا برای رسیدن به چنین مقصودی به تنهایی کافی بود؟ همسو شدن دو سازمان مهم چپ ایران در آن زمان – حزب توده و سازمان چریک های فدایی خلق ایران – با این عمل چه نقشی در تثبیت قدرت و خودکامگی مذهبی در ایران داشت؟ از این همسویی و نقاط مشترک فکری امروز چه مانده است؟ اینها و پرسش های دیگر موضوع "زمینه ها و دیدگاه ها"ی این هفته با فرج سرکوهی، نویسنده و فعال چپ، و مهران مصطفوی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید