سیمای فرانسه

دانشجویان و فقر در فرانسه

: منتشر شده در

دوازدهم نوامبر گذشته دانشجویان فرانسوی در شماری از شهرهای این کشور علیه فقر و محرومیت های اجتماعی دست به تظاهرات زدند. علت این اعتراض ها اقدام ناامیدانۀ جوان بیست و دو سالۀ دانشجویی است که در اعتراض به فقر، خود را در مقابل یکی از ساختمان های نمایندگی آموزش عالی فرانسه در شهر لیون به آتش کشید.

تظاهرات جمعی از دانشجویان فرانسوی علیه فقر
تظاهرات جمعی از دانشجویان فرانسوی علیه فقر Actu.
تبلیغ بازرگانی

در نامه ای که این جوان پیش از این اقدام از خود به جای گذاشت آمده است : "امروز دست به اقدام جبران ناپذیری می زنم و با انجام آن در مقابل ساختمان آموزش عالی، قدرت سیاسی، وزارت آموزش عالی و تحقیقات و در نتیجه دولت را نشانه می گیرم".

جوان دانشجو در نامه اش تصریح کرده بود که به دلیل قطع شدن بورس تحصیلی اش برای سومین سال متوالی نتوانسته سال تحصیلی لیسانس را با موفقیت به پایان برساند، بگذریم از اینکه، به گفتۀ این جوان، نمی توان با ۴۵۰ یورو کمک تحصیلی حتا زندگی فقیرانه ای داشت.

دانشجوی فرانسوی با اقدام خود در واقع اعتراض و ناامیدی خود را نسبت به فقر فزاینده ای نشان داد که بیش از پیش گریبان جوانان و دانشجویان کشور را گرفته و بسیاری از آنان را مجبور به ترک تحصیل کرده است.

بر اساس گزارش مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسهبیش از ۲٠ درصد جوانان فرانسوی بین ١٨ تا ٢۵ سال زیر خط فقر زندگی می کنند. اما، این فقر تنها جلوه ای از توسعۀ عمومی فقر در کل جامعه است که بعضاً در بیکاری، کاهش دستمزدها و افزایش قراردادهای غیردایمی یا موقت کار تجلی می یابد.

اگر چه نرخ رسمی بیکاری در فرانسه ٨٫٧ درصد اعلام می شود، اما این رقم شامل کسانی نمی شود که در هفتۀ منتهی به آمارگیری فعّالانه در جستجوی کار بوده اند بی آنکه البته کاری یافته باشند. آمار رسمی نه فقط وضعیت وخیم بازار کار را در نظر نمی گیرد، بلکه دربرگیرندۀ کسانی نیست که همانند زنان خانه دار یا افراد نزدیک به سن بازنشستگی امید یافتن کار را از دست داده اند و در آمارهای مربوط به نرخ بیکاری منظور نمی شوند. به این افراد باید البته شاغلان پاره وقت و کارگران پیمانی را افزود که روی هم ۲۶ درصد جمعّیت فعّال کشور را تشکیل می دهند.

اگر چه نرخ رسمی بیکاری طی سال های گذشته در فرانسه کاهش یافته، اما، نرخ بیکاری افراد فاقد دیپلم که اکنون بیش از ١٨ درصد جمعّیت فعّال را دربرمی گیرد پیوسته رو به افزایش بوده است. شمار این دسته از بیکاران دو برابر نرخ متوسط بیکاری کشور و چهار برابر نرخ بیکاری کسانی است که دست کم دارای مدرک فوق دیپلم هستند.     

بر اساس گزارش مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه ۴۹ درصد جوانان فرانسوی فاقد دیپلم با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می کنند، در حالی که این رقم در مورد جوانان دارای دیپلم متوسطه یا معادل کارشناسی ارشد به ترتیب ١۹ و ١٠ درصد است.

در واقع، فقدان دیپلم دسترسی جوانان به کار را بسیار مشکل می سازد و مشاغلی که این دسته از جوانان از آن برخوردار می گردند از نظر ساعات، آهنگ و سختی کار در زمرۀ دشوارترین مشاغل به شمار می روند.

با این حال، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی تنها در سطوح درآمدها و نرخ بیکاری متبلور نمی شوند. این نابرابری ها را می توان حتا در زمینۀ حضور این افراد در نمادی‌ترین عرصه ها نظیر رسانه ها ملاحظه کرد. در مطالعه ای که شورای عالی رسانه های شنیداری و دیداری فرانسه  در سال ۲٠١۸ منتشر کرد، می خوانیم : کادرهای فرانسوی که ٩ درصد جمعّیت کشور را تشکیل می دهند ٦۰ درصد زمان رسانه های دیداری و شنیداری را دارا هستند، در حالی که کارمندان، بازنشستگان و کارگران حضور به مراتب کمتری در قیاس با وزن اجتماعی خود در رسانه ها دارند.

با این حال، بیرحمانه ترین نابرابری در عرصۀ سلامت و بهداشت خود را نمودار می کند. گزارش مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه می گوید که متوسط عمر کم درآمدترین مردان فرانسه ٧١٫٧ سال (یعنی هم‌سطح کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی) است، در حالی که متوسط عمر ۵ درصد از غنی ترین مردان فرانسه به ٨۴٫۴ سال می رسد. همین اختلاف در مورد زنان از هشت سال فراتر می رود. مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی تصریح می کند که این نابرابری ها با سختی فزایندۀ برخی مشاغل و همچنین هزینۀ بالای درمان نیز مرتبط است. در بسیاری از موارد سطح پایین درآمدها نتیجۀ سوانح کار یا بیماری های طولانی مدت است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

بخش‌های دیگر را ببینید