چشم‌انداز روز

هدف اولیه افزایش بهای بنزین در ایران رفع کسری بودجه است-گفتگو با فریدون خاوند

صدا ۰۹:۴۰
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه DR

قیمت بنزین در ایران از نیمه شب جمعه ٢٤ آبانماه افزایش یافت. بر اساس تصمیم دولت، قیمت بنزین سهمیه ای (٦۰ لیتر در ماه) از ١۰۰۰ تومان به ١۵٠٠ تومان در لیتر افزایش یافت و قیمت بنزین آزاد از ١۵٠٠ تومان به ۳۰۰۰ تومان رسید.

تبلیغ بازرگانی

محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفته است که ١۰۰ درصد درآمد حاصله از این افزایش قیمت به ١٨ میلیون خانوار یا ٦۰ میلیون ایرانی اختصاص خواهد یافت که ٧٠ درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند و بر اساس برآوردهای دولت وضعیت معیشتی دشواری دارند و نیازمند کمک های غذایی هستند. اما، بهای بنزین برای پرداخت یارانه به دهها میلیون ایرانی نیازمند افزایش یافته است یا برای رفع کسری بودجۀ کشور که به گفتۀ حسن روحانی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می شود؟ آیا آثار تورمی این تصمیم جمعیت فقیر جامعه را فقیرتر و حکومت اسلامی ایران را با پی آمدهای بی سابقۀ سیاسی و اجتماعی این فقر روبرو نخواهد ساخت؟

در پاسخ به این پرسش ها، فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس از جمله گفته است : هدف اولیه دولت از این اقدام تأمین بخشی از کسری بزرگ بودجۀ کشور است که به اعتراف حسن روحانی به ٣۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می شود. فریدون خاوند با اشاره به سخنان اخیر روحانی در کرمان می افزاید : در نتیجۀ تحریم ها صادرات نفت ایران به یک پنجم کاهش یافته و خود حسن روحانی اعتراف کرده است که در فقدان پول نفت او نمی داند چگونه کشور را اداره کند.

فریدون خاوند یادآورد شده است که در دورۀ محمود احمدی نژاد درآمد حاصل از افزایش حامل های انرژی به حساب ویژه ای به همین نام واریز و از طریق آن یارانه های نقدی به مردم پرداخت می شد. اینبار اما دولت روحانی حساب جداگانه ای باز کرده و معلوم نیست چرا درآمد حاصل از افزایش بهای بنزین به حساب قبلاً موجود منتقل نمی شود. فریدون خاوند به ابهام های دیگری در خصوص تصمیم دولت روحانی اشاره کرده و می افزاید : هنوز معلوم نیست که افزایش قیمت بنزین چه میزان درآمد در اختیار دولت خواهد گذاشت و مابه التفاوت درآمد حاصله از آن پس پرداخت یارانه ها کجا خواهد رفت؟

خاوند تصریح می کند : هر چند دولت در وضعیت کنونی کشور که تحت شدیدترین تحریم ها است چاره ای جز افزایش بهای بنزین نداشته، اما، حسن روحانی بدترین زمان را برای اجرای چنین تصمیم مهمی انتخاب کرده است. این تصمیم به گفتۀ خاوند آثار تورمی مهمی خواهد داشت و می تواند دولت را با پی آمدهای اجتماعی و سیاسی در درون جامعه روبرو کند.        

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید