چشم‌انداز روز

رژیم ایران می خواهد جای قربانی و قاتل را در اعتراض های آبان ماه تغییر بدهد-گفتگو با ایرج مصداقی

صدا ۰۶:۲۱
ایرج مصداقی، کنشگر حقوق بشر و پژوهشگر
ایرج مصداقی، کنشگر حقوق بشر و پژوهشگر DR

در حالی که اتحادیۀ اروپا خواستار تحقیق دربارۀ کشته شدگان اعتراض های آبان ماه و اعلام آمار شفاف آنها شده، علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، گفته است که آمار کشته شدگان پس از "تفکیک و در هماهنگی با قوۀ قضائیه و وزارت کشور" اعلام خواهد شد. منظور حکومت ایران از "تفکیک" چیست و چرا این همه تلاش می شود تا از اعلام آمار کشته شدگان طفره بروند؟ چنین رویکردی چه تاثیری بر افکار عمومی مردم ایران در داخل کشور و افکار عمومی جهان خواهد گذاشت؟

تبلیغ بازرگانی

ایرج مصداقی زندانی سیاسی سابق و پژوهشگر مقیم سوئد در پاسخ به این پرسش ها و پرسش های دیگر از جمله گفته است : تلاش برای کتمان یا طفره رفتن از اعلام آمار کشته شدگان و قربانیان سرکوب در جمهوری اسلامی ایران تازگی ندارد و قدمتی به درازای عمر حکومت اسلامی در این کشور دارد. ایرج مصداقی یادآور می شود که جمهوری اسلامی ایران هرگز آمار کشته شدگان جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸ یا سرکوب دانشجویان در تیر ماه ۱۳٧٨ را اعلام نکرد و هرگز تحقیقی دربارۀ مسببان اصلی قتل های زنجیری و یا پی گرد قضایی آنان انجام نداد. ایرج مصداقی سپس می افزاید که در خصوص قربانیان آبان ماه نیز جمهوری اسلامی ایران همچنان سکوت کرده و با اعلام نام برخی از اعضای کشته شدۀ بسیج و سپاه پاسداران می خواهد وانمود کند که این مردم معترض بودند که نیروهای نظامی را سرکوب کردند. ایرج مصداقی در ادامه افزوده است که منظور علی ربیعی از "تفکیک" در واقع القای همین ادعا است : مقامات جمهوری اسلامی می خواهند در نهایت بگویند که معترضان آبان ماه به دست کسانی که رژیم اسلامی "اغتشاشگر" می نامد کشته شدند و بدیهی است که هیچکس چه در داخل و چه در خارج از ایران چنین ادعایی را نخواهد پذیرفت. ایرج مصداقی در توضیح این ترفند می افزاید : علت واقعی این تلاش های نافرجام حکومت اسلامی این است که هرگز از دورۀ قاجار تا امروز و حتا در طول عمر چهل سالۀ جمهوری اسلامی هرگز سابقه نداشته که مردم معترض در چنین ابعادی در خیابان های کشور کشتار بشوند. ایرج مصداقی در پایان می افزاید : همانطور که رژیم ایران نتوانست کشتار هزاران زندانی سیاسی را که در سال ۶٧ در نبود اینترنت در پشت دیوارهای رفیع زندان ها و در ناآگاهی عمومی جهان از نگاه مردم ایران و جهانیان پنهان نگاه دارد، اینبار نیز به طریق اولی نخواهد توانست بر کشتار صورت گرفته در خیابان ها و شهرهای کشور آنهم در روز روشن پردۀ سیاه بکشد.   

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید