در ایران انقلابی بدون آلترتاتیو در پیش است-گفتگو با پرویز نویدی

صدا ۰۸:۱۲
پرویز نویدی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پرویز نویدی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) PN

بیش از پیش چهره های جامعۀ مدنی و حتا در داخل حکومت اسلامی ایران هشدار می دهند که سرکوب اعتراض های آبان ماه تنها فاصلۀ وقوع اعتراض های آتی را کمتر و گستره و خشونت آنها را تشدید می کند. آنان همچنین هشدار می دهند که اگر حکومت اسلامی ایران فوراً دست به اصلاحات اساسی نزند (از تغییر و برکناری رهبری گرفته تا کوتاه کردن دست فرماندهان سپاه از مراجع تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی و همچنین برگزاری انتخابات حقیقتاً آزاد...) انفجارهای اجتماعی پیش رو غیرقابل مهار خواهند بود. در غالب این مشاهدات و هشدارها نیز رهبر جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته آماج انتقادها قرار گرفته است.

تبلیغ بازرگانی

آیا فرصتی برای انجام اصلاحات، ولو اساسی، باقی مانده است؟ حکومت اسلامی و مخالفان آن چه رویکردی در قبال اعتراض های پیش رو اتخاذ خواهند کرد؟

در پاسخ به این پرسش ها، پرویز نویدی، عضو شورای مرکزی و مسئول روابط عمومی "حزب چپ ایران (فدائیان خلق)" از جمله گفته است که وضعیت کنونی ایران حاصل سال ها مطالبات انباشت شده و سرکوب مردمی فقیرتر از پیش از سوی حکومتی غارتگر و فاسد است. این وضعیت، به گفتۀ پرویز نویدی، نتیجۀ تلاقی بحران های اقتصادی-اجتماعی داخلی، شکست رژیم اسلامی در ماجراجویی ها و مداخلاتش در جنگ های منطقه ای و بالاخره تحریم های بی سابقۀ نفتی است که هم گلوی رژیم را سخت فشرده اند هم فشارهای زیادی نیز بر مردم وارد آورده اند. پرویز نویدی در ادامه می افزاید که هر چقدر رژیم دورنمای بقای خود را تیره تر ببیند رهبران فاسد آن بیشتر به غارت منابع کشور و البته سرکوب مردم روی می آورند. او می گوید که بر اساس برآوردها حکومت اسلامی در سرکوب اعتراض های آبان ماه دست کم پانزده هزار ایرانی را دستگیر و زندانی کرد و با این اقدام نشان داد که رهبران ایران تنها می خواهند به زور سرنیزه بر آتشفشانی از نارضایتی ها حکمرانی کنند که البته این شدنی نیست. به گفتۀ پرویز نویدی، زمان اصلاحات به سر آمده و تجربۀ دو دهۀ اخیر نشان می دهد که حکومت اسلامی اصلاح پذیر نیست و نظام ولایت فقیه و دموکراسی مانعه‌الجمع هستند.

پرویز نویدی خیزش های پیش رو در ایران را به "انقلاب بدون آلترناتیو" تشبیه می کند که علت آن به گفتۀ وی پراکندگی اپوزیسیون جمهوری اسلامی است. او در عین حال تصریح می کند که خود خیزش های جاری و پیش رو به شکل گیری یک آلترناتیو کمک خواهند کرد و مخالفان حکومت اسلامی را به اتحاد هر چه بیشتر با یکدیگر سوق خواهند داد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید