دسترسی به محتوای اصلی
چشم‌انداز روز

"در یکی دو ماه آینده نظامیان با حذف آخوندها، قدرت را در ایران قبضه می‌کنند"-گفتگو با هوشنگ امیراحمدی

صدا ۰۸:۳۸
هوشنگ امیر احمدی استاد علوم سیاسی در آمریکا
هوشنگ امیر احمدی استاد علوم سیاسی در آمریکا فارس

ناتو و کشورهای اروپایی از ایران می خواهند که قویاً از اقدام تلافی جویانه پس از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا پرهیز کند. در مقابل مقامات ایران دست کم این روزها دایماً می گویند که انتقامی سخت از آمریکا خواهند گرفت و این انتقام گریزناپذیر است؟

تبلیغ بازرگانی

هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه راتگرز آمریکا، در بررسی این موضوع گفته است که نتیجۀ کشمکش های جاری در ایران پس از کشته شدن قاسم سلیمانی قدرت گیری نظامیان و همزمان "حذف آخوندها" از قدرت در یکی دو ماه آینده است. او گفته است : علی خامنه ای خود را در وضعیتی قرار داده که دیگر راه پس و پیش ندارد. او نه راه حل سیاسی برای مشکلات کشور دارد و نه راه حل نظامی در مواجهه با آمریکا مضاف بر اینکه مسیر مذاکره با همه را به روی خود بسته است. به گفتۀ هوشنگ امیر احمدی : اکنون دیگر این خامنه ای نیست که به تنهایی در ایران تصمیم می گیرد. به گمان هوشنگ امیراحمدی تصمیم گیرنده در ایران از این پس یک نیروی عظیم به ویژه نیروهای سپاهی هستند که نمی توانند به سادگی از کنار مرگ قاسم سلیمانی بگذرند و در قبال قتل او واکنشی از خود نشان ندهند. امیراحمدی سپس افزوده است : ممکن است آنان بکوشند به طور غیرمستقیم دست به نوعی اقدام تلافی جویانۀ کنترل شده بزنند، هر چند این کار به گفتۀ وی به منزلۀ یک خودکشی جمعی است که تبعات منفی آن دامان کشور را نیز خواهد گرفت.

هوشنگ امیراحمدی در ادامه افزوده است که جمهوری اسلامی مدت هاست به این نتیجه رسیده که دورنمایی جز مرگ پیش رو ندارد. منتهی این حکومت با دو گزینۀ مرگ روبرو است : یا باید آنقدر بنشیند تا در اثر مشکلات و بحران ها و بیماری های مزمن اش بمیرد یا باید سر پا بایستد و در جنگ با آمریکا باصطلاح ایستاده بمیرد و این البته نامش خودکشی است و از آنجا که حکومت ایران می خواهد کشور را نیز با خود در این خودکشی سهیم کند، نام دقیقتر این گزینه "خودکشی جمعی" است. به گمان امیراحمدی، خامنه ای خود را برای چنین سناریویی آماده کرده است. او بارها گفته است که مشکل ایران با آمریکا زمانی حل می شود که یکی از این دو کشور از بین برود.

هوشنگ امیراحمدی می افزاید : به همین خاطر من گمان می کنم که در ماههای آینده این ها یعنی حکومتیان مملکت را می دهند دست نظامی ها. مجلس آینده در دست نظامی ها خواهد بود و دولت حسن روحانی به ترتیبی سقوط خواهد کرد. او می گوید جنگ (با آمریکا) قدرت گیری نظامیان و همچنین حذف روحانیان سازش ناپذیر با آمریکا را از قدرت تسهیل می کند. به همین خاطر به گمان هوشنگ امیراحمدی اولین اقدام نظامیان ایران پس از قبضه کردن قدرت سازش با آمریکا خواهد بود. او معتقد است که به غیر از اقلیتی بسیار ناچیز، کل نظامیان و سپاهیان ایران با عادی کردن مناسبات ایران با آمریکا موافق هستند. به گمان او، دست بر قضا آمریکا نیز از گزینۀ قدرت گیری نظامیان در ایران حمایت می کند چون راه حل دیگری ندارد. یعنی : آمریکا نه می تواند نیروی جایگزین حکومت روحانیان را تعیین کند نه مایل است با اعزام نیروی نظامی، شبیه اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ راساً ادارۀ ایران را در دست بگیرد. به گمان امیراحمدی، اتفاقاً قتل قاسم سلیمانی روند قدرت گیری نظامیان و حذف روحانیان از قدرت در ایران را تسهیل می سازد، در حالی که نظامیان ایران در تلاش شان برای قبضه کردن قدرت، همزمان روحانیان را متهم می کنند که در معامله با آمریکا قاسم سلیمانی را به این کشور فروخته اند و با دادن اطلاعات به واشنگتن موجبات قتل او را فراهم ساختند.      

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.