چشم‌انداز روز

صلح خاورمیانه و آیندۀ رژیم ایران از نگاه پوتین-گفتگو با امیرطاهری

صدا ۰۸:۲۵
امیر طاهری
امیر طاهری Dr

رئیس جمهوری آمریکا در روزهای آتی و پیش از ملاقات سه شنبه آینده با رهبران اسرائیل در واشنگتن طرح خود را برای صلح خاورمیانه اعلام خواهد کرد. همزمان رئیس جمهوری روسیه نیز در اسرائیل خواستار نشست استثنایی پنج قدرت جهانی عضو دایم شورای امنیت برای صیانت از صلح و تمدن در جهان شد. آیا همزمانی این دو اظهار نظر تصادفی است؟ در طرح های رهبران روسیه و آمریکا برای صلح خاورمیانه چه موقعیتی برای جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است؟

تبلیغ بازرگانی

در پاسخ به این سئوال و سئوالهای دیگر، امیر طاهری روزنامهنگار و تحلیلگر مقیم انگلستان از جمله گفته است : همزمانی اظهارات رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه دربارۀ صلح به ویژه صلح خاورمیانه تصادفی نیست. ولادیمیر پوتین که موفق شده برغم مشکلات اقتصادی داخلی روسیه موقعیت بینالمللی این کشور را بار دیگر به عنوان قدرتی جهانی احیاء کند میخواهد در عین حال نقش روسیه را برای حل مشکلات و مسائل جهانی تثبیت کند. او میکوشد در عین حال چنان تصویری از روسیه ارایه کند که در نشست آتی گروه هفت قدرت اقتصادی جهان از نو به عنوان قدرت هشتم شرکت کند. امیر طاهری همچنین تصریح کرده است که روسیه میخواهد در عین حال این پیام را به رئیس جمهوری آمریکا بدهد که موفقیت او در اجرای طرح صلح خاورمیانه نیازمند کمک مسکو برای مهار جمهوری اسلامی ایران است. امیرطاهری سپس با اشاره به نشست اخیر بیتالمقدس با حضور نمایندگان بیش از چهل قدرت جهانی سخنان نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، را که میان جمهوری اسلامی و ایران تفاوتی قائل نشد و ایران را یهودستیزترین کشور جهان نامید غیرواقعی و ناجوانمرادنه توصیف کرد و گفت : بیآنکه حتا بخواهم به تاریخ باستان ارجاع بدهم، دستکم در جریان جنگ دوم جهانی صد و پنجاه هزار نفر از یهودیان لهستان و دیگر کشورهای اروپای شرقی توانستند با پناه بردن به ایران جان خود را نجات دهند و از طریق این کشور یا به فلسطین یا به دیگر کشورهای جهان مهاجرت کنند. او یادآور شده است که در میان کشورهای مسلمان منطقه ایران و ترکیه اولین کشورهایی بودند که تأسیس دولت اسرائیل را به رسمیت شناختند. امیر طاهری در پایان افزوده است که هیچگاه ایران کشوری یهودستیز نبوده است. او گفته است : جمهوری اسلامی ایران ابدی نیست و پس از پایان رژیم اسلامی، اسرائیل و ایران دو متحد و دوست طبیعی و راهبردی یکدیگر در خاورمیانه خواهند بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید