چشم‌انداز روز

برای مهار کرونا راهی جز قرنطینه وجود ندارد – گفتگو با دکتر تقی دادستان

صدا ۱۰:۱۱
پروفسور تقی دادستان، رئیس پیشین بیمارستان لقمان الدوله ادهم و بنیانگذار بخش مغز و اعصاب دانشگاه پزشکی تبریز
پروفسور تقی دادستان، رئیس پیشین بیمارستان لقمان الدوله ادهم و بنیانگذار بخش مغز و اعصاب دانشگاه پزشکی تبریز ایسنا

در حالی که به نظر می رسد چین – منشاء کرونا - موفق به مهار این ویروس شده، در اروپا به ویژه در ایتالیا شاهد گسترش مهارگسیختۀ ویروس کرونا هستیم به طوری که اکنون کل ایتالیا برای مقابله با کرونا به منطقۀ تحت حفاظت تبدیل شده است؟ دلیل این اختلاف چیست؟ در مقابله با کرونا کدام روش کارسازتر است : روش چینی یعنی قرنطینۀ کامل یا روش اعمال محدودیت های مختلف چنانکه در ایتالیا شاهد هستیم؟

تبلیغ بازرگانی

در پاسخ به این پرسش ها و پرسش های دیگر، دکتر تقی دادستان، رئیس پیشین بیمارستان لقمان الدوله ادهم و بنیانگذار بخش مغز و اعصاب دانشگاه پزشکی تبریز، گفته است : برای مقابله با ویروس کرونا راهی جز قرنطینۀ کامل وجود ندارد و به همین دلیل چینی ها توانسته اند در مهار این ویروس تا حدود زیادی موفق شوند. تقی دادستان در ادامه افزوده است که رویگردانی کشورهای اروپایی از این روش دو دلیل عمده دارد : دلیل اول اقتصادی است، زیرا دولت های اروپایی مایل نیستند که ماشین اقتصادی کشورهای را بخوابانند. دلیل دوم، به گمان دکتر دادستان، اطمینان کشورهای اروپایی و برای نمونه کشوری همانند فرانسه به زیرساخت های پزشکی خود است. در این کشورها مبتلایان به ویروس کرونا به سرعت تحت درمان قرار می گیرند و نرخ مرگ و میر در اثر این بیماری بین دو تا سه درصد است. تقی دادستان به مورد ایران که از مهمترین کانون های اشاعۀ ویروس کرونا است نیز اشاره کرده و گفته است که به دلیل پنهانکاری های حکومت در قبال این بیماری که تاکنون ادامه داشته و همچنین ضعف زیرساخت های پزشکی و کمبود وسایل درمان شمار قربانیان این بیماری همچنان رو به افزایش خواهد بود مضاف بر اینکه مهار و کنترل این بیماری از آغاز و به دلیل پنهانکاری های حکومت از دست مسئولان خارج شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید