تروریسم

عواقب دستگیری صلاح عبدالسلام - گفتگو با احمد شیرزاد

احمد شیرزاد، منشی فدراسیون انجمن های پناهندگان افغان در اروپا
احمد شیرزاد، منشی فدراسیون انجمن های پناهندگان افغان در اروپا ِDR

علاوه بر صلاح عبدالسلام، تعداد دیگری از کسانی که در «مولنبک»، در حومۀ بروکسل، در قضایای تروریسم مضنون هستند، هم دستگیر شده اند.

تبلیغ بازرگانی

امروز فرانسوا هولاند، با خانوادۀ قربانیان سوء قصد تروریستی پاریس، قرار ملاقات دارد. دستگیر شدن صلاح عبدالسلام، میتواند برای روحیات خانوادگان فربانیان عملیات تروریستی مفید باشد. همچنان، محاکمۀ او میتواند بالای مسایل مربوط به تروریسم روشنی بیاندازد. این مسایل را امروز با آقای احمد شیرزاد، منشی «فارو»، بررسی کردیم. فارو، تشکلیست، مرکب از سازمانهای پناهندگان افغان ها در اروپا.

آقای احمد شیرزاد میگوید که مهاجران، بخصوص مسلمانان، در حومه های شهرهای کلان اروپا ساکن شده اند و از بیکاری رنج میبرند. آنان نتوانسته اند وارد جوامع شوند و اگر چه از نظر حقوق، همه مردم در اروپا حقوق مساوی دارند، ولی این مسئلۀ حقوقی در واقعیت عملی نمیشود. به همین دلیل آنان میتوانند مورد تبلیغات تروریست ها قرار بگیرند.

از سوی دیگر، اینکه دستگیر شدن صلاح عبدالسلام مدت ها طول کشید و او موفق شد طی این مدت خود را در همان محلی که زندگی میکرد، پنهان کند، به گفتۀ آقای شیرزاد، نمایندگی از موجودیت یک نوع روحیۀ همبستگی میان اهالی این محل میکند. این مسئلۀ است که غربی ها کم به آن توجه کرده اند.

گفتگو با احمد شیرزاد، منشی فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان ها در اروپا

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید