عوامل فساد و ناکارآمدی در ارتش افغانستان-گفتگو با هارون امیرزاده

هارون امیرزاده تحلیلگر مسائل افغانستان
هارون امیرزاده تحلیلگر مسائل افغانستان

حمله خونین طالبان به پایگاه نظامی مزارشریف که برکناری یا استعفای دو مقام ارشد نظامی افغانستان (وزیر دفاع و رییس ستاد مشترک ارتش) را در پی داشت، بار دیگر مسئلۀ فساد را به عنوان مهمترین عامل ناکارآمدی ارتش افغانستان پیش کشیده است.

تبلیغ بازرگانی

با این حال، هارون امیرزاده، کارشناس سیاسی و تحلیلگر مسائل افغانستان در لندن می گوید که عامل فساد اگر چه مهم است اما تنها علت دوام خشونت و جنگ و تروریسم در افغانستان نیست. به گمان هارون امیرزاده، هیئت حاکمۀ کنونی افغانستان از وجود طالبان یا در واقع از استمرار جنگ و تروریسم در افغانستان سود می برد مضاف بر اینکه قدرت های منطقه ای از پاکستان تا روسیه نیز به شکلی از اشکال به ادامۀ جنگ در افغانستان دامن می زنند. امیرزاده منازعات قومی به ویژه در رأس قدرت را از دیگر عوامل نارکارآمدی سیاسی و نظامی قدرت مرکزی افغانستان می داند...


دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید