ایران

عکس‌هایی از شاهپور غلامرضا پهلوی در مراسم درگذشت ملکه پیشین ایران

شاهپور غلامرضا پهلوی
شاهپور غلامرضا پهلوی عکس: خبرگزاری فرانسه

شاهپورغلامرضا پهلوی برادر آخرین پادشاه ایران، که در پاریس درگذشت، ششم نوامبر سال ۲۰۰۱ در مراسم درگذشت شهبانو ثریا اسفندیاری بختیاری همسر دوم محمدرضاشاه در کلیسای آمریکایی پاریس شرکت کرد.

تبلیغ بازرگانی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید