آمریکا/افغانستان/

غالب قربانیان پهپادهای آمریکا در افغانستان غیرنظامیان هستند

یک پهپاد آمریکایی از نوع "پره داتور" که در سوریه و افغانستان به کار گرفته می شود
یک پهپاد آمریکایی از نوع "پره داتور" که در سوریه و افغانستان به کار گرفته می شود US Army

یک مرکز تحقیقاتی به نام "اینترسپت" با استناد به اسناد محرمانه ای که یک مأمور اطلاعاتی آمریکا در اختیار آن نهاده گزارشی تحت عنوان "ماشین کشتار" منتشر کرده و در آن گفته که دولت آمریکا کشتار غیرنظامیان توسط "پهپادها" یا هواپیماهای بدون سرنشین این کشور را دست کم می گیرد.

تبلیغ بازرگانی

در این گزارش مرکز "اینترسپت" با استناد به اسناد محرمانۀ به دست آمده نوشته است که برای نمونه حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در فاصلۀ ژانویه ۲۰۱۲ تا فوریه ۲۰۱۳ در شمال شرق افغانستان به کشته شدن بیش از ۲۰۰ تن منجر شدند، در حالی که این حملات تنها برای کشتن ۳۵ نفر طرح ریزی شده بودند.
سایت تحقیقاتی "اینترسپت" افزوده است که در یک فاصلۀ زمانی پنج ماهه طی همین دوره ۹۰ درصد قربانیان حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا غیرنظامیان بوده اند.
اسناد مرکز تحقیقات "اینترسپت" تصریح می کنند که نظامیان آمریکایی در آمارهای خود از این قربانیان غیرنظامی به عنوان "دشمنانی که در نبرد کشته شده اند" یاد می کنند.
منبع اطلاعاتی که این اسناد را در اختیار "اینترسپت" نهاده تصریح کرده است که نظامیان آمریکا عملاً از همۀ مردان غیرنظامی کشته شده در این حملات به عنوان "شورشی" یاد می کنند. همین منبع چنین رویه ای را "جنون آمیز" توصیف کرده است. به گفتۀ همین منبع، چنین رویه ای در دستگاه های اطلاعاتی آمریکا شناخته شده است و تعجب و مخالفت کسی را نیز برنمی انگیرد. سرویس های اطلاعاتی آمریکا از جمله سازمان "سیا" هدایت حملات هواپیماهای بدون سرنشین این کشور را برعهده دارند.
در واکنش به گزارش مرکز تحقیقات "اینترسپت"، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفته است که رییس جمهوری آمریکا، باراک اوباما، "می کوشد تا آنجا که ممکن است در خصوص عملیات ضدتروریستی این کشور شفاف عمل کند."
سخنگوی کاخ سفید آمریکا برای نشان دادن میزان شفافیت و دقت عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا آنها را با عملیات نظامی طالبان مقایسه کرده که، به گفتۀ جاش ارنست، برای برانگیختن خشونت و آشوب در افغانستان صریحاً غیرنظامیان این کشور را هدف حملات خود قرار می دهند.
در گزارش اش، مرکز تحقیقات "اینترسپت" سازوکار و فرآیند تصمیم گیری ماشین دیوانسالاری آمریکا را برای برنامه ریزی و هدایت حملات هواپیماهای بدون سرنشین این کشور نیز تشریح کرده است. این گزارش می افزاید که اهداف یا افرادی که باید توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا کشته شوند توسط مأموران اطلاعاتی این کشور شناسایی و درجۀ تهدید و پیوندهای آنان با گروه های افراطی بررسی می شود و در نهایت تصمیم نهایی را برای از میان بردن آنان شخص رییس جمهوری آمریکا می گیرد. "اینترسپت می افزاید" روند صدور اجازۀ عملیات توسط رییس جمهوری آمریکا به طور متوسط ۵۸ روز به درازا می کشد و موافقت او با انجام عملیات به مدت دو ماه معتبر است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید