هفته نامه های فرانسه

"غرب در برابر اسلام " و خطر انحراف دموکراسی در اروپا

اختلاط مباحث اسلام و تهدید اسلامگرایان افراطی، باعث رشد راست افراطی در اروپا شده است و مسلمانانی را که خود قربانی برداشت خاصی از شریعت شده اند، نگران می سازد.

تبلیغ بازرگانی

"غرب در برابر اسلام"

از آمریکا تا اروپا، همه جا بحث پیرامون دین اسلام و تهدیدی که از جانب اسلامگرایان متوجه جامعه غرب است مطرح شده وملغمه ای بوجود آورده است که مورد سوء استفاده قرار می گیرد و با توسل به آن ایجاد ترس می شود. اکسپرس این پرونده را بدون تابو باز و بررسی می کند.

می خوانیم که:

قرن بیست ویکم در تئوری می بایست هم از نظر جغرافیای سیاسی و هم از دیدگاه تمدن، متعلق به غرب باشد و نفوذ آن همچنان در ابعاد جهانی با جاذبه هایش ادامه یابد.

غرب که توانسته بود با جریان های تند مخرب درون خود مانند ایدئولوژی فاشیسم مبارزه کند و بر رقیب کمونیست خود نیز فائق آید، با در انحصار داشتن پهنه ایدئولوژی و سیاست می رفت تا در دنیا آقائی کند. اما بعد از سقوط دیوار برلین، جنگ در عراق و افغانستان، اتفاق افتاد. در عین حال با تشکیل جامعه متحد اروپا چیزی که فرانسوا میتران آن را "ارزش ها و تمدن جامعه اروپا" می نامید، برجسته شد.

اکنون همین ارزش هاست که مورد تهدید قرار گرفته است، یا چنین وانمود می شود. این برداشت چه درست باشد و چه نباشد، دارد جا می افتد و سیاست سنتی کشورها را دچار انحراف می کند و دموکراسی را در گردابی خطرناک می اندازد.

اکسپرس، در دنبالۀ مقاله به گسترش "اسلام مبارز" در دنیای مسلمان می پردازد و این موضوع را باعث نگرانی غرب می داند که هویت خود را بنوعی در چالشی بزرگ که اسلام در برابرش گذاشته است درگیر می بیند.

DR

به نظر نویسنده اکسپرس، هیچ کشوری نیست که از این برداشت بدور باشد و مخلوط کردن مسلمانان با ایده های افراطی اسلام گرایان، مسلمانانی را که خود قربانی این برداشت از اسلام هستند، نگران می سازد. امام ها و قرآن و شریعت در مقابل دستاوردهای دموکراتیک فردی قرار داده می شود و وحشت از تروریسم در میان مردم اوج می گیرد. پاریس، لندن و برلین در مورد خطرحمله تروریستی به مردم خود هشدار می دهند و آمریکا افزایش خطر را به بانگ بلند فریاد می زند. نگرانی در همه کشورها اوج می گیرد و قواعد دموکراسی نه تنها در میان احزاب راست و چپ که در میان هواداران مدارا و مدافعان هویت سنتی افراد هم دچار انحراف می شود و در این میان با بازیهای سیاسی از این فضا بهره برداری می گردد.

در چنین جوی است که راست افراطی با شمشیر دفاع از هویت ملی وارد کارزار می شود و آرای مردم را به خود جلب می کند. نمودار و شمائی که در ارتباط با همین مقاله در اکسپرس چاپ شده است، وزن احزاب راست افراطی در کشورهای مختلف را نشان می دهد. تبلیغات سیاسی این احزاب عمدتاً بر پایه اسلام هراسی بنا شده است. نمونه دیگر اینگونه واکنش ها نظر سنجی سال گذشته سویس درمورد مناره ها و پس از آن، اقدام نماینده مجلس هلند برای ساختن فیلمی علیه قرآن است. بخصوص که در بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا مثل چکسلواکی و اسلوانی سابقه درگیری های هویتی وجود داشته و یا مثل بلژیک، اسپانیا و ایتالیا و اتریش زمینه آن وجود دارد.

اکسپرس با اشاره به این موارد، از افزایش"غرب گرائی" خبر می دهد و از داغ گذاشتن بر مسلمان مهاجر می نویسد و توضیح می دهد که سرنوشت میلیونها زن و مرد مهاجر با مسیرغرب گره خورده است.

از 20 میلیون مسلمان در اروپا، 5 میلیون در فرانسه، 4 میلیون در آلمان و 2 میلیون در انگلیس هستند، این عده چهره جامعه اروپائی را تغییر داده اند.

نویسنده اکسپرس، برجسته شدن حضور مهاجران مسلمان را به این دلیل می داند که اگر چه جمعیت مهاجران به اروپا سال گذشته بحران اقتصادی غرب رشد کمتری داشته است، اما میزان زاد و ولد اروپائیان کم بوده و این موضوع نسبت موجود را تغییر داده است. بعلاوه مهاجران اروپائی بیشتر مسلمان هستند و هویتی آشکار در جامعه دارند. به نظر نویسنده، آنچه مسئله ساز است، تمایلی است که برای نشان دادن هویت اسلامی در میان این مهاجرین دیده می شود. او می افزاید تا زمانی که اسلام اروپائی امتداد همان اسلامی باشد که در کشورهای مسلمان پیش می رود، این مشکل ادامه دارد و باید ترکیبی میان اسلام محمد با روحیه انتقادی غرب، یعنی اسلام روشنگر، یافت و این راهی است که اندیشمندان شجاع اسلامی در پی آنند. در همین زمینه به انتقاداتی اشاره می رود که موعظه کنندگان مکاتب قرآنی به اندیشمندان و روشنفکران اسلامی وارد می کنند. و بدتر از آن اینکه کشورهای اسلامی دوست غرب نیز مانند عربستان سعودی با ساختن مدارس دینی وهابی تفکر ضد غرب را تقویت می کنند. و به این ترتیب آنچه که نویسنده از آن بعنوان" بیماری اسلام" نام می برد به اروپا منتقل می شود. در پایان این مقاله می خوانیم که مسئله اسلام همانقدر که غرب را در مقابل مسلمانان قرار داده، کشورهای مسلمان عرب را نیز در برابر سؤال دربارۀ آیندۀ خودشان قرار داده است. پاسخ به این مسئله تنها به جواب داخلی جوامع اروپائی بر نمی گردد بلکه ابعادی تاریخی دارد. از این روست که نویسنده با تکیه بر نقش کشورهای جنوب از آنان می خواهد تا از برخورد دوگانه با اسلام گرائی دست بردارند.

بخش دیگری از پرونده ویژۀ اکسپرس به وضعیت مسلمانان در کشورهای اروپائی و رشد راست افراطی در این کشورها اختصاص دارد. از فرانسه شروع می کنیم که روز بروز مسلمانان این کشور تقاضاهای بیشتری در ارتباط با رعایت اعتقادات دینی خود در جامعه دارند. اکسپرس در این ارتباط از تغییر محتویات سینی غذا در رستورانهای مدارس برای شاگردان مسلمان و حتی در ورزشگاه برای دوازده فوتبالیست مسلمان فرانسوی می نویسد و از قول یکی از مسئولین فرانسوی می نویسد که کودکان قربانی ایدئولوژی پدر ومادرها یشان هستند که آنها را مجبور به خوردن غذای بدون گوشت می کنند و باعث انزوا و جدائی این شاگردان از همکلاسی های خود می شوند.

اکسپرس سپس به آمریکا می رود و به معرفی امام نیویورک می پردازد که پس از طرح مرکز بزرگ اسلامی مانهاتان چهره ای شناخته شده است. آنگاه از آمریکا به آلمان می رسد و به رشد افکار ضد اسلامی مردم می پردازد. مقاله با اشاره به تجربه تاریخی این کشور در رابطه با فاشیسم هیتلری، امکان ظهور نظرات ضد خارجی را می سنجد. به تازگی یک عضو سابق هیئت رئیسه بانک مرکزی آلمان و عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان به نام "سارازن"، کتابی در 400 صفحه منتشر کرده است که بروشنی این پیام را می رساند: مسلمانان خود را با جامعه ما تطبیق نمی دهند و نسبت به آلمان ها بچه های بیشتری بدنیا می آورند لذا دیر یا زود، کشور آلمان و فرهنگ آن ناپدید خواهد شد.این کتاب به سرعت تیراژ فروش بالائی پیداکرده و 60 درصد مردم بطورکلی با نظرات نویسنده موافقند.اگرچه حزب سوسیال دموکرات آلمان می خواهد به عضویت سارازن پایان دهد اما بسیاری از اعضا از او دفاع می کنند.

در اطریش نیز که همین امروز انتخابات محلی در آن صورت می گیرد نمایندگان راست افراطی با بازگشت به اشارات تاریخی در ارتباط با حملۀ ترک ها به این سرزمین و محاصرۀ وین، احساسات ملی مردم را علیه ترک ها بر می انگیزند. اکسپرس یادآوری می کند که 500 هزار مسلمانی که در اتریش زندگی می کنند، مانند بقیه مذاهب از امتیازات خاص دولتی برخوردارند و این روزها زن مسلمانی با حجاب رنگی درکنار شهردار وین در تبلیغات انتخاباتی دیده می شود.

در اروپای شمالی ، سوئد مانند دانمارک و یا نروژ نیز بیگانه ستیزی وارد بحث عمومی شده است. در میان این کشورها سوئد بیشترین میزان مهاجر را دارد و ترکیب قومی خالص آن کاملاً عوض شده است. امری که مورد بهره بردازی راست افراطی در این کشور می باشد و این نیرو را برای اولین بار وارد مجلس سوئد کرده است. در دانمارک نیز یک حزب راست افراطی سومین نیروی کشورمی باشد.

نویسنده، به هلند هم نگاهی انداخته و می نویسد که افشای اسلام بوسیله "گیت وایلدرز" رهبر حزب راست افراطی پوپولیست صحنه سیاسی این کشور را به هم ریخته است. به نوشته اکسپرس در هیچ کشورغربی بحث درمورد مسئله تطابق اسلام با ارزش های غربی این چنین حاد نبوده است. بحثی که تنش آن چهار ماه تشکیل دولت را در هلند عقب انداخت.

حقوق همجنس گرایان و زنان، جلوۀ مذهب در اماکن عمومی و آزادی بیان زمینه هائی هستند که با یادآوری قتل "تئو وان گوگ" در سال 2004 ، چنانچه می خوانیم، اصول الله را در برابر قواعد جمعی هلند قرار می دهند.

در آخرین بخش از این سری به الجزایر اشاره می شود که در آن پیروان ادیان غیر مسلمان تحت فشارند. عکسی هم از یک کلیسای ویران شده چاپ شده که در ژانویه سال گذشته در این کشور مورد حمله قرار گرفته است. چهار نفر از مسئولین این حادثه امروز در الجزایر محاکمه می شوند. بزودی محاکمه ای نیز برای دو کارگر ساختمانی مسیحی برگزار خواهد شد که متهمند به ماه رمضان بی احترامی کرده اند این دو نفر، ماه رمضان در محل ساختمان نیمه تمام غذا می خورده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید