فتاح : ضعف اقتصادی مانع رفع فقر و نابرابری در ایران است

پرویز فتاح رییس کمیتۀ امداد امام خمینی
پرویز فتاح رییس کمیتۀ امداد امام خمینی

پرویز فتاح، رییس "کمیتۀ امداد امام خمینی" در گفتگو با "ایلنا"، خبرگزاری کار ایران، گفت که در فقدان رونق اقتصادی و درآمدهای مکفی دولت هیچیک از مشکلات عدیدۀ جامعه، به ویژه در زمینه های فقر، بیکاری، بهداشت و درمان، مسکن و حاشیه نشینی برطرف نمی شوند.

تبلیغ بازرگانی

او در ادامه گفت : وقتی رشد اقتصادی کشور طی چند سال متوالی منفی است و همزمان نرخ تورم بالا است و وقتی اقتصاد کشور بر درآمدهای نفتی متکی است و قیمت نفت پایین است، طبیعی است که فقر در جامعه پایدار می‌ماند.

پرویز فتاح از بی عدالتی در نظام آموزشی کشور نیز یاد کرد و گفت : هر چند بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش در این کشور باید برای عموم رایگان و برابر باشد، اما، در عمل چنین نیست و بنیۀ ضعیف اقتصادی دولت اساساً اجازۀ اجرای این بند از قانون اساسی یعنی تأمین آموزش رایگان و برابر برای کودکان روستایی و شهریی را نمی دهد.

رییس "کمیتۀ امداد" اقدام های دولت حسن روحانی را در زمینۀ بهداشت و درمان ناقص خواند و گفت : هزینۀ درمان در ایران همچنان بالا است و اقشار کم درآمد کشور قادر به تأمین هزینه های درمان خود نیستند و به دلیل ضعف بنیۀ اقتصادی کشور تأمین این بخش از هزینه‌های مردم از سوی دولت نیز میّسر نیست.

پرویز فتاح سپس تأکید کرد که کلیه کسانی که برای طلب کمک به "کمیتۀ امداد" مراجعه می کنند، بیکار و در عین حال از مسکن مناسب محروم هستند. او پدیدۀ حاشیه نشینی را که در تهران و سایر شهرهای کشور از جمله مشهد و قم رو به گسترش است آسیبی بزرگ خواند که رسیدگی به آن، به گفتۀ او، از عهدۀ این "کمیته" خارج است. بر اساس آمار رسمی دست‌کم ۱۸ میلیون نفر از جمعیت ایران را حاشیه‌نشینان تشکیل می‌دهند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید