ایران/حقوق بشر

فراخوان برای روزه سیاسی

درایران "جبهه مشارکت اسلامی" تشکل اصلاح طلب، با انتشاربیانیه ای خواستار برگزاری روزه سیاسی درحمایت ازخانم "فخرالسادات محتشمی پور" گردید. خانم محتشمی پور در اسفندماه گذشته بازداشت شد و هم اکنون در زندان به سر می برد. 

تبلیغ بازرگانی

 خانم محتشمی پور همسر"مصطفی تاج زاده" ازسران اصلاح طلب و ازمقامات دولتی سابق جمهوری اسلامی ایران است، که قبلاً درزندان بوده، و پس از یک مرخصی کوتاه اینک بار دیگر  در زندان به سرمی برد. وی به شش سال زندان و ده سال محرومیت از فعالیت های سیاسی محکوم شده است.

دربیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی ازآنانی که "حامیان سبزو آزادی خواهان" نامیده شده اند، خواسته شده که دراعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی وهم گام با اعتصاب غذای خانم محتشمی پور در زندان یکشنبه آینده را روزه سیاسی بگیرند.

زمانیکه سید محمد خاتمی رئیس جمهوری و مصطفی تاج زاده معاون وازت کشوربود خانم محتشمی پور همسرتاجزاده در وازت کشور پست "مدیرکل اموربانوان" را برعهده داشت.

خانم محتشمی پور دراسفند ماه گذشته توسط مامورین امنیتی ایران دستگیر و از آن هنگام در زندان به سرمی برد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید