روزنامه ها ی فرانسه

فرار وزیر امور خارجه رژیم قذافی به لندن

@fotolia

بنوشته روزنامه لیبراسیون، هر گونه تصمیمی را که دولت بریتانیای کبیر در قبال موسی کوسا، وزیر مستعفی و فراری سرهنگ معمر قذافی اتخاذ کند خواه نا خواه تأثیر سرنوشت سازی بر اوضاع لیبی و سرنوشت آتی شخص معمر قذافی باقی خواهد گذاشت

تبلیغ بازرگانی

روزنامه صبح پاریس، لیبراسیون: درحال حاضر دولت انگلستان موسی کوسا، وزیر فراری رژیم سرهنگ معمر قذافی را در یک اقامتگاه نا معلوم سکونت داده و از او درحال بازجوئیست.

روزنا مه های فرانسه

طبق نوشته لیبراسیون، از آنجا که موسی کوسا از تقریبأ اوائل روی کارآمدن قذافی با او همکاری داشته است و از طرفی پیش از مسئولیت وزارت امور خارجه ریاست دستگاه های مخفی و اطلاعاتی قذافی را بر عهده داشته است، مقامات دولت انگلستان خواستار اطلاعات دقیقی در باره سوقصد سال هزار و نهصد و هشتاد و هشت قذافی علیه هواپیمای پان آمریکن برفراز منطقه لاکربی در آسمان اسکاتلند هستند....  

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید