بررسی روزنامه های فرانسه

سگولن رویال، نامزد دبیرکلی سازمان ملل متحد

سگولن رویال، نامزد دبیرکلی سازمان ملل متحد
سگولن رویال، نامزد دبیرکلی سازمان ملل متحد Reuters/Carlo Allegri

رقابت های جام ملت های اروپا، روز جمعه، دهم ماه ژوئن، با انجام یکی از بازی ها با شرکت تیم میزبان فرانسه وتیم ملی میهمان، رومانی، آغاز شد.

تبلیغ بازرگانی

علی رغم نگرانی ازتروریسم و جو امنیتی حاصل از ان درشهرهای بزرگ فرانسه، وعلی رغم درگیری جوانان خشونت طلب، یا به گفته انگلیسی ها، "اولیگان" ها که شب گذشته شهربندری مارسی را به خشونت کشاندند، درمجموع کشوردرآرامش به سر می برد و وسائل ارتباط جمعی برای پاسخگویی به خواست افکارعمومی ورزش دوستان به دنبال خبرها و تصویرهای بهترو بیشتراز بازی های قهرمانان سیاه وسفید، مسلمان و مسیحی وهندو و بودایی وشینتوی حاضردرمیدان های رقابت های فرانسه هستند.

درسرزمین توپ گرد هنوز کسی درباره باوردینی و سیاسی کسی کنکاش نمی کند.
هفته نامه های این هفته فرانسه نیزمانند دیگروسائل ارتباط جمعی نوشتاری، شنوداری و تصویر به بازی های یک ماهه ی جام ملت های اروپا پرداخته اند.

نوول اوُبس، درکنارگزارش های مربوط به حال وهوای سیاست و ورزش درفرانسه گزارشی تصویری را به مرگ محمد علی کلی، قهرمان استوره ای بوکس جهان اختصاص داده.
نوول ابُس به پایان زندگی محمد علی اشاره می کند و می نویسد: درپایان کارواوج بیماری "پارکینسون" قهرمان جهان به صوفیگری شرقی روی اورده بود و می گفت که درجهان تنها یک مرد، یک بوکسورناموفق، را بالاترازخود می شناسم و آن "نلسون ماندلا" است.
نول ابُس محمد علی کلی را سمبل انکارناپذیرتاریخ آمریکا می داند.
درنول ابُس دردو مقاله جالب نیز به عراق، داعش، آبشخورسلفیسم و حامی بین المللی آن یعنی وهابیسم پرداخته شده.
درمقاله سلفیسم، که درواقع مصاحبه مفصلی است به دو کارشناس اسلام بیناد گرا، بیش از هرچیز ارتباطات بین المللی واحتمالاً حمایت های پشت پرده ای عربستان سعودی و دیانت وهابیسم از سلفیسم مورد توجه قرارگرفته است.

"استفان لاکروا" استاد مدرسه عالی علوم سیاسی درپاریس می گوید: سلفیسم و وهابیسم دو شاخه ی متفاوت ازفِرَق اسلامی هستند که خواستاراحیای اسلام ناب محمدی و پالایش آن و دریک کلام بازگشت به سنت اصیل پیامبراسلام هستند.
استفان لاکروا می افزاید: َفرقِ وهابیسم با سلفیسم دراین است که حکوت وهابی عربستان سعودی درهر حال متعهد به چهارچوبی از بیعت متقابل رهبران و روحانیت وهابیسم است که آنرا با سلفیسم متفاوت می کند.

واما "نبیل مولین" طرف دوم این مصاحبه می گوید: از نظراو وهابیسم درواقع همان سلفیسم است که در1929 توسط عبد الغزیر ابن سعود اعلام داشت.
پادشاه وقت عربستان درمراسم حج ان سال گفته بود که ما را باید سلفیست های واقعی بنامند، زیرا ما شارعان تنها اسلام واقعی هستیم.
نبیل مولین می گوید: ازهمان سال بود که پادشاه عربستان سلفیسم درعربستان را پایه گذاری کرد و به بیناد گرایی اسلامی روی آورد.
دراین مصاحبه دو شرکت کننده به روابط عربستان و داعش وخصومت های میان ایران شیعه و عربستان سنی پرداخته اند.

واما یک بانوی سیاستمدارفرانسوی خود را نامزد دبیرکلی سازمان ملل کرده است.
خانم "سگولان رویال" رئیس موقت "کوپ 21" ومسئول اجرایی تصمیمات نشست جهانی آب وهوا درفرانسه، که در2015 برگزارشد، خود را نامزد دبیرکلی سازمان ملل کرده است.

دو دوره ماموریت "بان کی مون" دبیرکل کُره ای سازمان ملل درسال دوهزارو هفده به پایان می رسد و مالاً تلاش های دیپلماتیک برای انتخاب جایگزین برای وی آغازشده است.

اکسپرس با چاپ گزارشی درباره اقدام خانم رویال وزیرمحیط زیست و رئیس موقت "کُوپ 21" می نویسد:
کشورهای دوست فرانسه دراروپا و آفریقا اعلام داشته اند که ازنامزدی خانم رویال حمایت می کنند، اما به گفته خانم رویال مسئله ظاهراً تحقق پذیر نخواهد بود، ایشان می توانست موفق شود چنانچه پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت نامزدهایی معرفی نمی کردند، درحالی که این کشورها درحال حاضرهشت نفر را درفهرست کاندیداتوری خود قرار داده اند.

به نوشته اکسپرس ظاهراً درمحافل دیپلماتیک گفته می شود که انتخاب یک زن به ریاست این مجمع جهانی می تواند دردستورکارقرار گیرد.
نام هیچ یک از نامزدهای مرد وزن درحال حاضر منتشرنشده است.
واما طی دو ده گذشته درمورد ولادیمیرپوتین، رئیس جمهوری روسیه حرف و حدیث بسیاربوده است.
شاید بتوان گفت که نام او طی دو دهه گذشته بیش از هرسیاستمداردیگر برسرزبان ها بوده و ازطرف دوستان دشمنان ریز و درشت اونامیده شده است.

لوپوئن هفته نامه فرانسوی می نویسد تازه ترین کتاب درباره رئیس جمهوری روسیه تحت عنوان " دوستان پوتین" انتشاریافته است.

دوستان پوتین که توسط "نیکولا هنین" روزنامه نگارفرانسوی نوشته شده بطورمفصل به نفوذ پوتین در محافل سیاسی فرانسه می پردازد.

به نوشته لوپوئن لابی پوتین درهمه ی طیف های سیاسی فرانسه از چپ تا راست حضوردارد.
نیکولا هنین به روابط پر سرو صدای راست افراطی، جبهه ملی فرانسه، با بانک های روسیه اشاره می کند وخاطرنشان می سازد حامیان پوتین درهمه جناح های فرانسه حتی تا نزدیک ترین مردان رئیس جمهوری حضوردارند.

لوپوئن می افزاید موضوع تا جایی پیشرفته است که دریک گزارش محرمانه سهل انگاری سازمان ضد جاسوسی فرانسه درمورد حضورسازمان های اطلاعاتی روسیه درفرانسه نکوهش قرار گرفته است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید