فرانسه/ انتخابات ریاست جمهوری

فرانسه: «مبارزات رسمی» انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه © letudiant.fr

دورۀ «مبارزات رسمی» انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه از روز دوشنبه ١٠ آوریل/ ٢١ فروردین، آغاز شد و در نخستین دقیقۀ روز شنبه ٢٢ آوریل/ دوّم اردیبهشت متوقف می‌شود. در این دوره، تبلیغاتِ انتخاباتی بر اساس قوانین و مقررات تعیین شده صورت می‌گیرد و هر گونه تخطی از آنها با پیگرد قانونی روبرو خواهد شد. مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه پیش از دور اوّل رأی‌گیری، دارای ٤ مرحلۀ پی‌در‌پی است. فاصلۀ میان دو دور رأی‌گیری نیز به ٣ دورۀ مجزّا تقسیم می‌شود.

تبلیغ بازرگانی

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، از ماه‌ها پیش تبلیغات و مبارزات خود را آغاز کرده‌اند و مراحل دو گانه‌ای را تا کنون پشت سر گذاشته‌اند. مرحلۀ نخست از نظر قانونی ابتدائی ندارد و برای هر فردی از هنگامی آغاز می‌شود که برای اعلام نامزدی خود در راه آماده ساختن شرایط آن تلاش می‌کند. برخی از نامزدها دو و یا سه سال پیش از انتخابات سفرهای غیر‌رسمی و دیدارها و گفتگوها و تنیدن شبکه‌های تبلیغاتی را آغاز می کنند. این مرحله تابع مقررات ویژه‌ای بجز قوانین جاریِ عمومی در کشور نیست. هر نامزدی می‌تواند هر اندازه که می خواهد و توان دارد به تلاش در این زمینه بپردازد. این دوره با این حال با اعلام اسامی نامزد‌هائی که موفق به ثبت رسمی نام خود شده‌اند توسط شورای قانون اساسی پایان می یابد.

دورۀ دوّم از همان هنگام آغاز می‌شود و تا شروع «تبلیغات رسمی» ادامه می یابد. این دوره تابع قوانین ویژه‌ای است که از جملۀ آنها رعایت شرط «انصاف» در حضور نامزدها و هواخواهان آنان در برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی است. شورای عالی رادیو تلویزیون فرانسه بر رعایت این شرط نظارت کرده و بر اختلافات حکمیّت می کند.

«شرط انصاف» بر پایۀ دقیقی استوار است و سهم نامزدها را از برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی بر اساس میزان آراء بدست آورده توسط احزاب و نامزد‌ها در آخرین انتخابات و نیز میزان آراء آنان در «مقاصد رأی‌دهی» در انتخابات پیش رو رقم می‌زند. بر همین اساس بود که شورای عالی رادیو تلویزیون فرانسه، برگزاری یک مناظرۀ تلویزیونی را توسط شبکۀ اوّل تلویزیون این کشور میان تنها پنج «نامزد اصلی» مغایر با مقررات و انصاف تلقی نکرد، زیرا بر پایۀ نظرسنجی‌ها، «مقاصد رای‌دهی» در بارۀ هیچیک از شش نامزدی که از شرکت در این برنامه محروم می شدند، از ٤ درصد فراتر نمی رفت. آراء پنج تن از آنان حتا به یک درصد نیز نمی‌رسید.

دورۀ سوم که «دورۀ تبلیغات رسمی» است و از روز دوشنبه آغاز شده است، دورۀ «برابری کامل» میان کلیۀ نامزدهاست. از این پس همۀ نامزدها از سهم برابری در برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی برخوردارند، ویدیوهای تبلیغاتی آنان در ساعات معین از شبکه‌های رادیو و تلویریون دولتی پخش می‌شود‌. هر یک حق دارد تنها از دو نوع «پوستر» تبلیغاتی در اندازه های تعیین شده بهره برد. شهرداری‌ها در سراسر کشور ٩٠،٠٠٠ محل رسمی نصب پوستر به نسبت برابر در اختیار نامزدها می‌گذارند. این دوره در ساعت صفر روز شنبه ٢٢ آوریل خاتمه می‌یابد.

 دورۀ چهارم از همان هنگام آغاز می‌شود و تا پایان رای‌گیری دور اول ادامه می‌یابد. این دوره، زمانِ «سکوت کامل» است و هیچگونه تبلیغاتی طی آن ممکن نیست.

شورای قانون اساسی فرانسه، نتیجۀ دور اول انتخابات را تا پیش از ساعت ٢٠ روز چهارشنبه ٢٦ آوریل/ ٦ اردیبهشت، اعلام خواهد کرد و دو نامزدی که بیشترین آراء را در دور نخست بدست آورده‌اند، مبارزات خود را در شرایط «برابری کامل» برای دور دوّم آغاز خواهند کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید