فرانسه، لایحۀ اصلاح قانون کار، تظاهرات

فرانسه: اعتصابات و تظاهرات گسترده برای وادار ساختن دولت به بازپس گرفتن لایحۀ اصلاح قانون کار

REUTERS/Christian Hartmann

یک میلیون و٢٠٠ هزار تن از شهروندان فرانسه، بر اساس آمار ارائه شده توسط برگزار کنندگان، برای اعتراض به لایحۀ جدید اصلاح قانون کار، روز پنجشنبه ٣١ مارس/ ١٢ فروردین، در ٢٥٠ شهر مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند. مقامات کشور از حضور ۳۹۰۰۰۰ نفر  یاد می کنند. شمار شرکت کنندگان در تظاهرات از آنرو این بار اهمیّت بیشتر دارد که از روند فزاینده ناخرسندی حقوق بگیران از لایحۀ جدید حکایت می کند.

تبلیغ بازرگانی

بسیج گستردۀ روز پنجشنبه نشان می دهد که تلاش های دولت در اصلاح متن اولیّه تغییری در نظر تظاهر کنندگان ایجاد نکرده است. هدف سندیکاها برای وادار ساختن دولت به باز پس گرفتن این لایحه، بسیج شمار بیشتری نسبت به نخستین روز اعتراضات در ٩ مارس گذشته بود. در آن روز بر اساس ارزیابی وزارت کشور، ٢٢٤٠٠٠ نفر و بگفتۀ سندیکاها ٤٠٠٠٠٠ تن در سراسر فرانسه به خیابانها آمدند.

اعتصابات و تظاهرات این پنجشنبه به دعوت چهار سندیکای کارگری و از جمله «کنفدراسیون عمومی کار» و «نیروی کارگری» و نیز سه سازمان جوانان و دانشجوئی صورت گرفت.

اصلاحات بعمل آمده در لایحۀ قانونی بدنبال نخستین تظاهرات و عقب نشینی دولت در برخی زمینه ها، ناخرسندی احزاب راست گرا و نیز سندیکای کارفرمایان را بدنبال آورد. این چنین دولت در میان چکش و سندان نیروهای اجتماعی و اقتصادی مختلف که منافع واحدی ندارند سرگردان مانده است.

در برخی شهرها زد و خورد‌هائی میان برخی «ماجراجویان» و نیروهای پلیس در گرفت و منجر به بازداشت شماری از آنان شد.

این روز همچنین با اعتصابات بویژه در بخش حمل و نقل عمومی، رفت و آمدهای شهری و میان شهری در بسیاری مناطق همراه بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید