فرانسه، سیاست شهری

فرانسه: امانوئل ماکرون خواستار «بسیج عمومی برای توسعۀ شهرها و محلات» سراسر کشور شد

امانول ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز سه شنبه در شهر تورکوئن واقع در شمال فرانسه، خواستار «بسیج همگانی» برای پاسخ دادن به چالش‌های سیاست توسعۀ شهری شد و تاکید کرد که «بسیج ملی برای شهرها و محلات کشور، همۀ نهادها و موسسات، و از جمله دولت، انجمن‌های محلی و منطقه‌ای، انجمن‌های مردم نهاد، شرکت ها، روشنفکران را در بر می گیرد» زیرا بگفتۀ او «تنها یک بسیج گستردۀ است که می تواند به این چالش پاسخ گوید».

امانوئل ماکرون در بازدید از شهر «تورکوئن» واقع در شمال فرانسه - ١٤ نوامبر ٢٠١٧
امانوئل ماکرون در بازدید از شهر «تورکوئن» واقع در شمال فرانسه - ١٤ نوامبر ٢٠١٧ REUTERS/Francois Lo Presti
تبلیغ بازرگانی

امانوئل ماکرون که صبح سه شنبه برای اعلام سیاست توسعۀ شهری خود به دیدار مردم و مسئولان محلیِ «تورکوئن» واقع در شمال فرانسه رفت، وعده داد که «طرحی روشن برای مبارزه با کمبودها و نابرابری‌ها ارائه کند و بسیجی کامل و سراسری برانگیزد».

رئیس جمهوری فرانسه در سخنانی که بهمین منظور ایراد کرد گفت «فقر و محرومیت اجتماعی [در جامعۀ ما] همچنان وجود دارد. کشور ما اینک به سرزمین تضادها تبدیل شده است. تظاهر آن را پیش از این در کلیشی دیدیم و امروز در اینجا شاهد آن هستیم. در همین حال می بینیم که چالش‌های ژرف سیاست و برنامه‌های توسعۀ شهری همراه با نوید آفرینش‌ها و آمال اقتصادی، بسیار امید بخش است».

امانوئل ماکرون خطاب به مسئولان محلی و انجمن‌های مردم نهاد گفت «هیجان و شوقی که من در محل دیدم و نشانه‌ها و شواهد ابتکار که همه جا در سرزمین ما و از جمله در مناطق محروم دیده می‌شود، مرا نسبت به آینده خوشبین می سازد. بشرط آنکه در برابر چالش های عظیمی که پیش رو داریم موفق به بسیج عمومی شویم».

رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به افزایش گرایش‌های افراط گرایانه در حومه‌های مسلمان نشین فرانسه، در سخنان خود گفت «افراط گرائی از آن رو گسترش یافته که جمهوری وظیفۀ خود را در شمار بسیاری از محلات محروم به فراموشی سپرده است». اشارۀ او به جمهوری، تاکید بر ارزش‌های آزادی، برابری و برادری است. امانوئل ماکرون وعده داد که در آغاز سال آینده «حدود پانزده طرح مبارزه با افراط گرائی ارائه کند و «سیاست افراط زدائی را از نو فعال سازد».

رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به نگرانی‌های مسئولان محلی و منطقه‌ای که از یکسو با کاهش بودجه و از سوی دیگر با افزایش وظایف روبرو هستند، وعده داد که «هیچکس کمترین اعتباری» را از دست نخواهد داد و دولت به کلیۀ «تعهدات مالی خود عمل خواهد کرد» و «کمبود‌های شهرهائی که با به اجرا گذاشتن این طرح‌ها دچار دشواری می شوند، جبران خواهد شد».

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید