بررسی روزنامه های فرانسه

فرانسه با جریان های اسلامی کشورهای عربی گفتگو می کند

@fotolia

وزیر امور خارجۀ فرانسه گفته است که انقلاب های کشورهای عربی بیش از همه نواقص شناخت فرانسه از این کشورها را آشکار ساخت و پختگی جریان های اسلامی - و نه اسلامگرا - را نشان داد که نخواستند مُهر مذهبی بر انقلاب های دموکراتیک کشورهای عربی بنشانند.

تبلیغ بازرگانی

تحولات جهان عرب مهمترین موضوع نشریات امروز فرانسه است. لوموند روزنامۀ عصر فرانسه، تیتر درشت صفحۀ اول شمارۀ امروز خود را به چالش های اقتصادی و سیاسی کشورهای عربی اختصاص داده است. به نوشتۀ لوموند کشورهایی نظیر تونس و مصر در جستجوی سرمشق های تازه ای از توسعه هستند. لوموند نوشته است : به گمان کارشناسان، موفقیت انقلاب های کشورهای عربی مستلزم ساختن نظام های قضایی قوّی و سرمایه گذاری های گسترده است. لوموند در ستون داخلی اش به سخنرانی وزیر امور خارجۀ فرانسه، آلن ژوپه، اشاره کرده که شنبه گذشته با اشاره به انقلاب های کشورهای عربی خواستار تغییر در نگاه فرانسه نسبت به جهان عرب شد. وزیر امور خارجۀ فرانسه در سخنرانی شانزدهم مارس خود گفت که انقلاب های کشورهای عربی بیش از همه نواقص شناخت جامعۀ فرانسوی از جمله شناخت وزارت امور خارجۀ فرانسه را از جهان عرب بر ملا ساختند. وزیر امور خارجۀ فرانسه سپس تصریح کرده است که کشورش از این پس قصد دارد با همۀ جریان های اسلامی کشورهای عربی وارد گفتگو شود، مشروط به اینکه این جریان ها قاعدۀ دموکراتیک و پرهیز از خشونت را به رسمیت بشناسند. وزیر امور خارجۀ فرانسه در سخنرانی خود اضافه کرده است که از همۀ سفرای فرانسه در کشورهای عربی خواسته است که گفتگو های خود را به همۀ گرایش های جوامع مدنی عربی تعمیم دهند. آلن ژوپه در جای دیگری از اظهاراتش افزوده است : مدت زمان طولانی به بهانۀ پیشگیری از توسعۀ اسلامگرای فرانسه و دیگر قدرت های جهانی سیاستی مبتنی بر مماشات در قبال دیکتاتوری های حاکم بر کشورهای عربی را پیشه کرده بودند. با این حال، دیپلمات های فرانسوی تصریح می کنند که وزیر امور خارجۀ فرانسه از گفتگو با جریانات اسلامی و نه اسلامگرا پشتیبانی می کند. زیرا، اسلامگرایی نمایندۀ گرایش افراطی است که به کارگیری خشونت را جزء لازمی از واقعیت و عمل خود می داند.

ناآرامی های سوریه دیگر موضوع نشریات امروز فرانسه است. لوموند در گزارشی در اینباره نوشته است که تظاهرات ضدحکومتی یکی پس از دیگری به شهرهای مختلف سوریه سرایت می کنند. فیگارو روزنامۀ صبح پاریس به وعدۀ رییس جمهوری سوریه بشار اسد اشاره کرده که از دولت جدید این کشور خواسته است که هر چه سریعتر وضعیت اضطراری را که از پنجاه سال پیش بر سوریه حاکم است لغو کند. ناظران با مقایسه آخرین اظهارات بشار اسد در نخستین جلسۀ هیئت دولت جدید با سخنرانی پیشین او در مقابل نمایندگان مجلس در سی ام مارس تأکید کرده اند که رییس جمهوری سوریه در آخرین اظهاراتش از لحنی متواضعانه و واقع بینانه استفاده کرد و به همۀ مشکلات جاری سوریه اعم از فساد و ناکارآمدی و فقدان دموکراسی اعتراف نمود. با این حال، فیگارو به نقل از فعالان حقوق بشر و شخصیت های جامعۀ مدنی سوریه اضافه کرده است که الغای وضعیت اضطراری در سوریه قدمی به جلو اما ناکافی در قیاس با انتظارات عمومی است. از نظر مردم سوریه، نه فقط باید دخالت سرویس های امنیتی این کشور در همۀ شئون زندگی خصوصی و اجتماعی افراد متوقف شود، بلکه بند هشت قانون اساسی سوریه نیز باید تغییر کند که به موجب آن رهبری جامعه و دولت به حزب بعث سوریه سپرده شده است. فیگارو همچنین در صفحۀ بحث و نظر خود مقالۀ تحلیلی به چاپ رسانده به قلم "آنتوان تیسرون" در مورد ناآرامی های بحرین و مبارزه ای که برای گسترش نفوذ میان کشورهای عربی خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران در گرفته است. نویسندۀ مقاله معتقد است که دخالت نظامی عربستان و امارات متحد عربی در بحرین برای خاموش کردن آتش اعتراض های شیعیان این کشور تنها به تشدید مشکلات و مسائل بحرین منجر خواهد شد.

"لاکروآ" روزنامۀ مسیحیان فرانسه در ستون خارجی اش مطلبی در مورد رویدادهای لیبی به چاپ رسانده با این عنوان که دولت های فرانسه، انگلستان و آمریکا خواستار حفظ معمر قذافی در لیبی نیستند. رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا و نخست وزیر انگلستان با انتشار مقاله ای مشترک صریحاً اعلام کردند که هر چند هدف حملات نظامی ناتو ساقط کردن معمر قذافی از قدرت نیست، اما، تصور اینکه قذافی آینده ای در لیبی داشته باشد ناممکن است. "لاکروآ" در ادامه می نویسد : پرسش این است که آیا حملات هوایی نیروهای ناتو به این مقصود منجر خواهد شد. "لاکروآ" معتقد است : مادام که نیروی زمینی پیمان آتلانتیک شمالی وارد خاک لیبی نشود، بعید است که مخالفان سرهنگ قذافی بتوانند در مقابل نیروهای رژیم لیبی به موفقیت های چشمگیری دست یابند. نیروهای ناتو قصد دارند با حملات هوایی خود علیه مواضع معمر قذافی او را تضعیف کنند و در عین حال بی آینده بودن او را به اطرافیانش بفهمانند. لاکروآ در پایان نوشته است که دولت آمریکا سرگرم جستجوی کشوری است که بتواند با اعطای پناهندگی به معمر قذافی زمینۀ پیدا کردن یک راه حل سیاسی برای بحران لیبی را هموار سازد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید