مروری بر روزنامه های امروز فرانسه

فرانسه برای برخی خدمات حفظ امینت از نیروهای ذخیره استفاده می کند

RFI

تحولات در فرانسه درسال های اخیر بسیاری ازابعاد زندگی عمومی و روزمره شهروندان این کشور را تحت تاثیرقرارداده وتغییراتی را الزامی ساخته است.

تبلیغ بازرگانی

از جنبه اقتصادی، فرانسه دوران شکوفایی دهه‌های پی در پی را درسال‌های پس از جنگ سپری کرده و با جهانی شدن اقتصاد به هزارو یک دلیل با مشکلات اقتصادی جهانی شریک و درگیراست.

با این مقدمه به تغییرات قوانین درفرانسه اشاره می‌کنیم که از الزامات شرایط تازه است.

اکنون بیش از دو هفته است که تغییرات پیشنهادی خانم «الخمری» وزیر کارفرانسه، درمفاد قانون کار که هدف نهایی آن باید ایجاد تسهیلات دربازارکار و اشتغال باشد، با اعتراضات گسترده حتی درداخل حزب سوسیالیست رو به رو است.

تشریح تغییرات به زمان بیشتری نیازدارد، ولی همینقدر گفته شود که برخی از مفاد این تغییرات تحت شرایطی کار اخراج کارمندان ثابت دربخش خصوصی و دولتی را امکان پذیرمی سازد.

به هرصورت از یک سو اعتراضات طبقات اجتماعی ادامه دارد و از دیگر سو دفاعیات خانم وزیرکار هنوز نتوانسته است معترضین را متقاعد نماید.

به هرحال رویارویی دولت مانوئل والس و میلیون‌ها شهروند نگران فرانسه همچنان ادامه دارد.

روز چهارشنبه، نهم مارس، صد‌ها هزار تن از زنان و مردان نگران به خیابان‌های شهرهای بزرگ رفتند تا صدای اعتراض خود را به گوش مسئولین دولت برسانند.

سندیکاهای کارکنان دولت و کارگران ظاهراً دیروز پاسخ مناسبی به فراخوان‌های خود دریافت داشتند.

هومنیته، ارگان هواداران حزب کمونیست فرانسه، شمارتظاهرکنندگان را پانصد هزار نفر ذکر کرده است.

هومنیته می‌نویسد: پانصد هزارنفردانش آموز، دانشجو، بازنشسته و بیکار روزچهارشنبه درسراسرکشور به خیابان‌ها آمدند تا مرگ قانون کار را توسط خانم "الخُمری" اعلام دارند.

هومنیته می‌نویسد: ازسال ۲۰۰۶ تا کنون شاهد چنین بسیج اعتراضی گسترده‌ای نبوده‌ایم.

هومنیته می‌افزاید: خانم وزیرکار می‌گوید قانون جدید به گشوده شدن گره کور بازاراشتغال کمک خواهد کرد، اما بودند دیروز بیکارانی که به صفوف تظاهرکنندگان پیوسته و می‌گفتند که نمی‌خواهند دست آویز سیاست‌های دولت باشند.

اکثرروزنامه‌های امروز فرانسه اعتراضات گسترده مردم به ویژه جوانان علیه اصلاح قانون کار را بازتاب داده‌اند.

موضوع برای جوانان به آینده قراردادهای کارمربوط می‌شود، استخدام رسمی و دائمی درهمه جای جهان طرفداران بسیار دارد و اطمینان بخش است، به نظر جوانان معترض، اصلاحیه جدید قانون کار، چنین رویه استخدامی را زیرسئوال برده است.

گفتیم تغییرات جهانی زندگی مردم فرانسه را دستخوش تحول کرده است. وزیردفاع فرانسه امروز در مجلس ملی پیش نویس لایحه‌ای را تقدیم خواهد کرد که درصورت تصویب شهروندان فرانسه تحت شرایطی استثنایی پس از سوء قصد‌های تروریستی احتمالی برای تامین امنیت کشورمسئولیت‌هایی را درچارچوب نیروهای ذخیره برعهده خواهند گرفت.

فرانسه درجنگ جهانی دوم با استفاده از نیروهای ذخیره مردمی پیروزی به دست آورد و از ۱۹۱۸ همچنان نیروی ذخیره مردم بخشی کوچک از واحدهای آماده به خدمت را تشکیل می‌داده است.

اکنون دولت درنظردارد تحت شرایطی نیروهای ذخیره تازه نفسی را برای خدمات مدنی – شبه نظامی به خدمت بگیرد.

به نوشته فیگارو، بودجه نیروهای ذخیرهٔ آماده خدمت درحال حاضر تنها ۷۱ میلیون یورو است و وزیردفاع پیشنهاد کرده است بودجه به ۱۲۵ میلیون یورو افزایش یابد.

به این ترتیب با تصویب این لایحه دولت خواهد توانست درصورت لزوم و ایجاب شرایط امنیتی هزاران نفر را درروزهای بحرانی برای ماموریت‌های ویژه حفاظتی به خدمت بگیرد و ودستمزد آنان را پرداخت نماید.

به نوشته فیگارو، شهروندان فرانسه می‌توانند خود را برای خدمت در نیروهای ذخیره داوطلب نمایند.

شرط ورود به خدمت در نیروهای ذخیره در پیش نویس لایحه، ۱۷ سال سن و تابعیت فرانسه ذکر شده است.

داشتن آموزش نظامی درشروط وزارت دفاع گنجانده نشده است، زیرا هرداوطلب پیش از ورود به خدمت از آموزش ویژه‌ای برخوردارخواهدشد.

هرداوطلب می‌تواند برای خدمت درواحد‌های ذخیره با دولت به مدت یک سال تا پنج سال قرارداد امضاء کند.

 درماه‌های اخیر و با نزدیک شدن موعد همه پرسی درانگلستان پیرامون ماندن یا خروج از چارچوب اتحادیه اروپا روزنامه‌های فرانسه مطالب زیادی را به سیاست دولت دیوید کامرون درمورد انجام رفراندم اختصاص می‌دهند.
لیبراسیون درهمین رابطه به مطلب جالبی اشاره کرده است.

موضوع از این قرار است که ملکه انگلستان تقریباً هیچگاه درسیاست دولت‌های منتخب مردم دخالت نمی‌کند و اگر هم نظری داشته باشد با برخی از نزدیکان خود مطرح می‌کند که می‌تواند نهایتاً این نظر به سیاست راه یابد.
لیبراسیون می‌نویسد: روزنامه پرتیراژ "دِسان" روز گذشته درتیتر درشت خود نوشته است که ملکه الیزابت دوم نظرخود را مبنی بر لزوم خروج انگلستان از اتحادیه اروپا به نزدیکان خود ابراز داشته است.

"دسان" با استناد به نقل قول یک سیاستمدار که درضیافت خصوصی ملکه حضورداشته می‌نویسد که ملکه درهنگام صرف نهارگفته است که به نظر او اروپا در مسیر نادرستی حرکت می‌کند.

روزنامه انگلیسی با بهانه قراردادن این نقل قول خصوصی از یک نهارملکه مقاله مفصلی را به لزوم خروج انگلستان از اتحادیه اروپا اختصاص داده است.

موضوع با چنان جنجالی رو به رو شده است که دفترملکه انگلستان روز گذشته علیه انتشار چنین خبری اعلام جرم کرده و در بیانیه‌ای در همین رابطه تاکید شده است که انتشاراین خبر با بی‌طرفی ملکه مغایرت داشته و قابل تعقیب است، زیرا ملکه همچنان مانند شش دهه گذشته درمسائل سیاسی کشور بی طرف بوده و بی‌طرف باقی می‌ماند.
لازم به یاد اوری است که روزنامه "دسان" یک میلیون و هفت صد هزارتیراژ دارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید