فرانسه/ایران/اتمی

فرانسه توافق خوب را به نبود توافق با ایران ترجیح می دهد

نشست خبری امروز  لوران فابیوس وزیر امور خارجۀ فرانسه در نیویورک. ۸ تیر/ ٢٩ ژوئن ٢٠١۵
نشست خبری امروز لوران فابیوس وزیر امور خارجۀ فرانسه در نیویورک. ۸ تیر/ ٢٩ ژوئن ٢٠١۵ REUTERS/Brendan McDermid

لوران فابیوس، وزیر امور خارجۀ فرانسه، امروز در جریان سفرش به نیویورک گفت که در هفتۀ جاری و در صورت لزوم برای ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای به وین بازمی گردد. او تصریح کرد که طرفین مذاکره تصمیم گرفته اند که برای پایان مذاکرات هسته ای مهلت نهایی تعیین نکنند. لوران فابیوس تأکید کرد که او "یک توافق خوب را به نبود یک توافق با ایران ترجیح می دهد."

تبلیغ بازرگانی

وزیر امور خارجۀ فرانسه بار دیگر تکرار کرد که کشورش خواستار یک "توافق قوّی" بر سر برنامۀ اتمی ایران است تا از وقوع نگران کنندۀ یک مسابقۀ تسلیحات اتمی در منطقه جلوگیری شود.
وی گفت که یک "توافق قوّی" بر سر برنامۀ اتمی ایران باید تولید و تحقیق اتمی این کشور را محدود و بازرسی از تأسیسات این کشور را میّسر کند و در صورت نقض توافقات از سوی ایران مجازات های بین المللی را از نو علیه این کشور وضع کند.

وزیر امور خارجۀ فرانسه در ادامه افزود که در خصوص این نکتۀ آخر گفتگوها ادامه دارد و پیشرفت هایی نیز به دست آمده است، هر چند این گفتگوها خاتمه نیافته اند.
وزیر امور خارجۀ فرانسه در ادامه گفت که دولت ایران خواستار توضیحاتی در مورد لغو تحریم ها شده است و خود قدرت‌های جهانی نیز در این باره در حال تأمل هستند. لوران فابیوس تصریح کرده است که به همین دلیل گفتگوها بیش از مهلت نهایی ادامه خواهند یافت.

وی در پایان گفت که هیچ توافق نهایی بر سر برنامۀ اتمی ایران شکل نخواهد گرفت، اگر طرفین بر سر همۀ مسائل و نکات با یکدیگر به توافق نرسند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید