فرانسه / سوریه

فرانسه خواستار قطعنامه ای الزام آور علیه سوریه است

لوران فابیوس، وزیر امورخارجه  فرانسه
لوران فابیوس، وزیر امورخارجه فرانسه AFP/Wang Zhao

لوران فابیوس، وزیرامورخارجه ی فرانسه می گوید باورندارد که روسیه قطعنامه جدید سه کشورفرانسه، انگستان و امریکا در مورد روسیه را وتو خواهد کرد. این قطعنامه ظرف روزهای آینده درشورای امنیت مورد بحث قرار خواهد گرفت.

تبلیغ بازرگانی

لوران فابیوس گفت موضع کشورش این است که این قطعنامه باید جدی والزام آورباشد.

قبلاً گفته شده بود که سه کشورخواستارتصویب قطعنامه ای براساس بند هفتم منشورسازمان ملل هستند که توسل به نیروی نظامی را مجازمی داند.

به گزارش منابع خبری، وزیرامورخارجه فرانسه با اشاره به بحران سوریه و زمینه های ممکن برای انجام نشست ژنو 2 گفته است که شرط اساسی شرکت جمهوری اسلامی درچنین نشستی این است که ایران باید هدف این کنفرانس را که همانا تشکیل دولت انتقالی بدون حضوربشاراسد است به پذیرد.

لوران فابیوس گفته است دلیل دیگری نیزبرای شرکت ایران درچنین نشستی وجود دارد و آن اینکه صلح میان طرف هائی صورت می گیرد که درحال جنگ هستند، ایران نیز دراین بحران درگیراست.

وزیرامورخارجه فرانسه درادامه گفته است: موضوع سوریه و برنامه اتمی ایران دو موضوع کاملاً متفاوت است. وی افزود: «آنها نمی توانند بگویند: ما درباره سوریه با شما توافق می کنیم تا شما درباره تسلیحات هسته کوتاه بیایید. میان این دو موضوع دیواری مانند چین حائل است».
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید