دسترسی به محتوای اصلی
فرانسه، کالدونیای نو

فرانسه: در کالدونیای نو نزدیک به ۵٧ درصد رای دهندگان با استقلال این سرزمین مخالفت کردند

در کالدونیای نو نزدیک به ۵٧ درصد رای دهندگان با استقلال این سرزمین از فرانسه مخالفت کردند - ٤ نوامبر ٢٠١٨/ ١٣آبان ١٣٩٧
در کالدونیای نو نزدیک به ۵٧ درصد رای دهندگان با استقلال این سرزمین از فرانسه مخالفت کردند - ٤ نوامبر ٢٠١٨/ ١٣آبان ١٣٩٧ Theo Rouby / AFP
2 دقیقه

بر اساس نتایج قطعی بدست آمده از شمارش آراء در کالدونیای نو، ۵۶٫٤ درصد رای دهندگان با انداختن برگۀ «نه» در صندوق‌ها، مخالفت خود را با جدائی این سرزمین از فرانسه و استقلال آن اعلام کردند. هر چند این رای گیری پیوستگی کالدونیای نو را به فرانسه، حداقل برای چند سال آینده، تضمین می‌کند، اما میزان آراء موافقِ استقلال، ٤٤٫٦ در صد، بسیار بیش از ارزیابی‌هائی است که پیش از رای گیری انجام گرفته بود. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، امروز پس از اعلام نتایج همه پرسی، در سخنانی که از تلویزیون این کشور پخش شد، افتخار فراوان» خود را از نتایج رای گیری ابراز کرد.

تبلیغ بازرگانی

ساکنان کالدونیای نو با انتخاب خود سرنوشت این سرزمینِ ماورابحار فرانسه را حداقل برای چند سال‌ آینده رقم زدند. برای چند سال آینده، زیرا توافق نامۀ «ماتینیون» که همه پرسی روز یکشنبه بر اساس آن انجام گرفت، به استقلال طلبان اجازه می‌دهد در بازۀ زمانی ٤ سال پس از نخستین همه پرسی، خواستار انجام دو رای گیریِ دیگر شوند. بسیاری از طرفداران استقلال از حال در اندیشۀ این رای گیری‌ها هستند.

آراء موافق هر چند این بار موفق به کسب استقلال نشد، اما میزان بالای غیرقابل انتظار آن به هواداران جدائی امید داد که شاید بتوانند با اتکا به آن در سال‌های آینده بسوی هدف خود نزدیک تر شوند.

در همین حال، احزاب وحدت طلب که به هدف خود، یعنی حفظ کالدونی نو در فرانسه، دست یافته‌اند، از میزان آراء کسب شده چندان خوشنود نیستند. این چنین است که نتایج رای گیری یکشنبه، دو تضاد ببار آورده است. «شکست خوردگان» شادی خود را پنهان نمی‌کنند و «پیروزمندان»، دلسرد به نظر می‌رسند. از همین رو، اعلام نتایج، بگزارش فرستادۀ ویژۀ رادیوی ما به کالدونی نو، تظاهرات و شور و هیجانی برنیانگیخت، شاید از آنرو نیز که نتیجۀ کلی از پیش مورد انتظار بود.

امانوئل ماکرون از برگزاری آرام و نیز نتیجۀ همه پرسی ابراز خرسندی کرد و تاکید نمود که تنها بازندۀ رای گیری یکشنبه «وسوسۀ تحقیر، تفرقه، خشونت، و ترس» است و «تنها پیروز آن، روند صلح است که از ٣٠ سال پیش کالدونیای نو را هدایت می‌کند».   

امانوئل ماکرون یادآوری کرد که او و دولت، چنانکه از پیش وعده شده بود، بی طرفی کامل خود را در این همه‌ پرسی حفظ کردند و صحت و شفافیت انجام آن را، با حضور ناظران سازمان ملل متحد و کشورهای همسایه تضمین نمودند.

میزان شرکت در این همه پرسی نیز که به بیش از ٨٠ درصد رسید، برای بسیاری از ناظران آگاه غافلگیر کننده بود و از ارادۀ مشارکت ساکنان در تعیین آیندۀ این سرزمین حکایت کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.