فرانسه، انتخابات ریاست جمهوری

فرانسه: رقابت چهار نفره برای عبور از خط پایانی دور اول انتخابات ریاست جمهوری

چهار نامزد پیشتار: امانوئل ماکرون، فرانسوا فیّون، مارین لوپِن (ردیف بالا از راست به چپ) و ژان لوک ملانشون (ردیف پائین وسط) و دو نامزد اعدی بنوا هامون (ردیف پائین نفر سمت چپ) و نیکلا دوپون انیان (ردیف پائین نفر سمت راست)
چهار نامزد پیشتار: امانوئل ماکرون، فرانسوا فیّون، مارین لوپِن (ردیف بالا از راست به چپ) و ژان لوک ملانشون (ردیف پائین وسط) و دو نامزد اعدی بنوا هامون (ردیف پائین نفر سمت چپ) و نیکلا دوپون انیان (ردیف پائین نفر سمت راست) DR

دو هفته پیش از برگزاری دور اول رای گیری برای گزینش رئیس جمهوری آیندۀ فرانسه که روز یکشنبه ۲۳ آوریل/ ۳ اردیبهشت صورت می‌گیرد، چهار تن از نامزد‌ها در خطِ اول ماراتُن انتخاباتی حرکت می‌کنند. برای نخستین بار، ژان لوک ملانشون، نامزد جنبش چپ‌گرای «فرانسۀ نافرمان» با کسب ۱۸ در‌صد آراء در نظرسنجی‌ها بر فرانسوا فیّون، نامزد حزب راست «جمهوری خواهان» پبشی گرفته و «مردِ سوم» این انتخابات شده است. فرانسوا فیّون ۱۷ در‌صد آراء را از آنِ خود می‌کند.

تبلیغ بازرگانی

پویائی انتخاباتی ژان لوک ملانشون که در دو هفتۀ اخیر ۶ ‌در‌صد در «مقاصد رای دهی» شهروندان فرانسوی ترقی کرده است، پدیده اصلی و تازۀ رقابت‌های انتخاباتی را تشکیل می دهد. این پیشروی، از یکسو، جهت‌گیریِ مبارزات فرانسوا فیّون را، که بر نردبان نظرسنجی‌ها از پلۀ سوّم به چهارم رانده شده، دچار تردید و تزلزل ‌می کند و از سوی دیگر، نامزد حزب سوسیالیست، بنوا هامون، را بکلی به حاشیه می‌راند.

بنوا هامون که تا دو هفتۀ قبل در نظر‌سنجی‌ها، پیشاپیشِ ژان لوک ملانشون حرکت می‌کرد و از همین رو خواستار کناره گیری وی به پشتیبانی از خود بود، اینک از رقیبِ «هم گرایشِ» خود چندان عقب افتاده است که نه تنها دیگر در خطِ نخست نامزدها دیده نمی‌شود، بلکه حفظ نامزدی او یکی از مهمترین عواملی خواهد بود که ژان لوک ملانشون را از رفتن به دور دوّم باز می‌دارد. اگر وی موفق شود به دور دوّم راه یابد، رقابت میان امانوئل ماکرون و مارین لوپِن، بُعد تازه‌ای خواهد گرفت، زیرا مبارزه برای تنها کرسی موجود، از دور دوم به دور اوّل منتقل خواهد شد، در حالیکه ترکیب رای دهندگان هر یک در دو دور انتخابات یکسان نیست.

ژان لوک ملانشون، روز یکشنبه ۹ آوریل/ ۲۰ فروردین، موفق شد، بگفتۀ برگزارکنندگان، نزدیک به ۷۰۰۰۰ نفر را در یک اجتماع انتخاباتی در شهر مارسی در جنوب فرانسه گرد هم آورد.

دو نامزد پیشتاز در نظرسنجی‌ها همچنان امانوئل ماکرون، رهبر جنبشِ چپ میانه «در حرکت»، و مارین لوپِن، رهبر حزب راست افراطی «جبهۀ ملّی» است. مارین لوپِن که تا دوهفتۀ پیش صدرنشینِ سنجش آراء بود، اینک دیگر این امتیاز را از دست داده است و با جدی ترین رقیب خود، امانوئل ماکرون، بر خط واحدی حرکت می کند. این هر دو، در آخرین نظرسنجی‌ها، از ۲۴ در صد «مقاصد رای دهی» در دور نخست برخوردارند.

کلیۀ ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که در دور دوّم انتخابات، مارین لوپِن در برابر هر یک از نامزد‌ها خواهد باخت. بر این اساس، در دور نهائی، امانوئل ماکرون با کسب ۶۱ درصد آراء، ژان لوک ملانشون با ۵۷ درصد و فرانسوا فیّون با ۵۵ درصد برمارین لوپِن پیروز می شوند.

اگر در دور دوّم امانوئل ماکرون در برابر فرانسوا فیّون قرار گیرد با کسب ۶۶ درصد آراء بر او پیروز خواهد شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید