فرانسه/آلمان

فرانسه شنود گفتگوهای لوران فابیوس توسط آلمان را محکوم کرد

تبلیغ بازرگانی

رییس جمهوری فرانسه نسبت به شنود گفتگوهای تلفنی وزیر امور خارجۀ کشورش، لوران فابیوس، توسط سرویس های اطلاعاتی آلمان اعتراض کرد و چنین رفتارهایی را میان کشورهای دوست ناپسندیده خواند. رییس جمهوری فرانسه سپس از دولت آلمان خواست که کلیه اطلاعات مربوط به شنود گفتگوهای تلفنی وزیر امور خارجۀ فرانسه را در اختیار این کشور بگذارد. رییس جمهوری فرانسه همچنین ابراز اطمینان کرد که صدراعظم آلمان توضیحات لازم را در خصوص این اقدامات در اختیار دولت فرانسه بگذارد. فرانسوا هولاند همچنین گفت که بر اساس اطلاعاتی که به او داده شده شنود گفتگوهای تلفنی مقامات فرانسوی متوقف شده است، هر چند او خواستار اثبات عملی این موضوع است. جراید آلمان در روزهای گذشته فاش ساختند که سرویس های اطلاعاتی این کشور گفتگوهای تلفنی شماری از مقامات خارجی از جمله وزیر امور خارجۀ فرانسه را شنود کرده اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید