فرانسه طرح قطعنامه روسیه را برای شورای امنیت ناکافی ارزیابی کرد

وزارت خارجه فرانسه
وزارت خارجه فرانسه DR

فرانسه مایل است قطعنامه‌ای که به شورای امنیت پیشنهاد می شود تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار گیرد؛ چرا که به جامعه بین الملل امکان می دهد که در صورت نافرمانی احتمالی، به تحریم و یا اعمال زور متوسل شوند.

تبلیغ بازرگانی

برنارد والرو- سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، صبح امروز با اشاره به طرح جدید قطعنامه‌ای که روسیه برای تقدیم به شورای امنیت تهیه کرده و راه حل خود برای سوریه را در آن ارائه کرده است، بسیار پائین تر از سطح توقع جامعه بین الملل ارزیابی کرد.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اظهار داشت، روشن است که این طرح قطعنامه انتظارات بخش اعظم جامعه بین الملل را برآورده نمی کند.

وزارت خارجه فرانسه اعتقاد دارد که انتقال قدرت اجرائی کشور به یک ارگان موقت حکومتی و نیز عقب نشینی سلاح‌های سنگین نظامی از شهرها و سرانجام پایان دادن به سرکوب نیروهای اپوزیسیون، نکاتی «اجتناب ناپذیر» هستند.

والرو، یادآوری کرد که گروه دوستان سوریه در نشست پاریس بروشنی خواستار بجلو برداشتن گام جدیدی در اعمال فشار بین المللی علیه دولت سوریه شده اند. او همچنین توضیح داد که فرانسه مایل است قطعنامه‌ای که به شورای امنیت پیشنهاد می‌شود تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار گیرد؛ چرا که به جامعه بین الملل امکان می دهد که در صورت نافرمانی احتمالی، به تحریم و یا اعمال زور متوسل شوند.

طرح پیشنهادی روسیه به شورای امنیت پیشنهاد کرده است که مأموریت نظارت سازمان ملل در سوریه سه ماه دیگر تمدید شود، بدون آن که صحبتی از تحریم بمیان آورد.
این طرح از دولت سوریه و نیز اپوزیسیون خواسته است که بفوریت طرح کوفی عنان را به مرحله اجرا در آورند. این طرح همچنین خواهان اجرای رهنمودهائی شده است که روز سی ام ژوئن در ژنو توسط گروه "اقدام برای سوریه" تدوین شد تا چارچوب یک انتقال سیاسی در این کشور فراهم شود. در این رهنمود ها هیچ اشاره‌ای به ترک قدرت از جانب بشار اسد نشده بود.

امروز همچنین نمایندگان اپوزیسیون سوریه که با وزیر خارجه روسیه ملاقات و مذاکره کردند، پس از پایان این ملاقات اظهار نظر کردند که روسیه کمترین تغییری در نظرات خود نسبت به سرنوشت سوریه نداده است، حتی یکی از اعضای شورای ملی سوریه "مونظر مخوس" گفت که روسیه معتقد است که اسد هنوز هم توسط  اکثریت مردم سوریه حمایت می‌شود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید