سوریه

فرانسه و آلمان بار دیگر خواهان مداخلۀ شورای امنیت در بحران سوریه شدند

آلن ژوپه، وزیر امور خارجۀ فرانسه، امروز خواستار آن شد که رئیس ناظران اتحادیۀ عرب گزارش خود در مورد نخستین مأموریت این ناظران در سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم کند. نمایندۀ آلمان در سازمان ملل متحد نیز ضمن انتقاد از خط مشی روسیه در مورد بحران سوریه، مسکو را مسئول جلوگیری از اقدام قاطع شورای امنیت این سازمان در ارتباط با سوریه دانست.

آلن ژوپه، وزیر امور خارجۀ فرانسه
آلن ژوپه، وزیر امور خارجۀ فرانسه
تبلیغ بازرگانی

طبق برنامۀ قبلی، قرار است که ژنرال احمد محمد مصطفی الدابی، رئیس سودانی این ناظران، امروز یا فردا گزارش کار خود در سوریه را در قاهره به اتحادیۀ عرب بدهد.
آلن ژوپه ضمن مطرح کردن این درخواست یادآور شد که ناظران اعزامی اتحادیۀ عرب به سوریه در انجام مأموریت خود با شرایطی دشوار رو به رو هستند و نمی توانند کار خود را به گونه ای رضایت بخش انجام دهند.
وزیر امورخارجۀ فرانسه در بخش دیگری از سخنان خود سوریه را به عدم پای بندی به تعهداتی که در قبال اتحادیۀ عرب پذیرفته است و از جمله خارج ساختن واحدهای ارتش از شهرها متهم کرد.
آلن ژوپه گفت با توجه به این نکات، فرانسه خواهان آن است که گزارش رئیس ناظران اتحادیۀ عرب پس از مطرح شدن در این اتحادیۀ تسلیم شورای امنیت سازمان ملل شود.
همزمان با این درخواست و اظهارنظر وزیر امورخارجۀ فرانسه، "کوین رود"*،همتای استرالیائی او، گفت موضع استرالیا مبتنی بر کناره گیری بشار اسد از قدرت است و به باور او پروندۀ بشار اسد باید به دادگاه کیفری بین المللی فرستاده شود.
سرکوب مردم سوریه به وسیلۀ رژیم بشار اسد تا کنون از خود دست کم ٥٤٠٠ کشته بر جای گذاشته است.
در این میان، نمایندۀ آلمان در سازمان ملل متحد دیشب ضمن انتقاد از خط مشی روسیه در مورد بحران سوریه این کشور را مسئول جلوگیری از اقدام قاطع شورای امنیت این سازمان در ارتباط با سوریه دانست.
نمایندۀ آلمان افزود به خاطر مخالفت های مسکو، شورای امنیت سازمان ملل نتوانسه است به مسئولیت خود در این ارتباط عمل کند.
سر انجام این که گروهی از روشنفکران علوی سوریه امروز دولت و برخی از گروه های اپوزیسیون را از دست زدن به اقداماتی که می تواند به جنگ های فرقه ای در کشور منجر شود به شدت بر حذر داشتند.
در بیانیۀ امروز این افراد که شامل گروهی از نویسندگان و روزنامه نگاران سوری می شود دولت بشار اسد به خاطر تلاش برای سوء استفاده از اقلیت های دینی و نیز اقلیت علوی شیعی به توسل به ترفندهای رسانه ای و امنیتی به شدت انتقاد شده است.
اقلیت علوی شیعی سوریه ده ها سال است که به سرکردگی حافظ اسد و بشار اسد قدرت را به گونه ای بلامنازع در این کشور در دست دارد.
*Kevin Rudd
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید