روزنامه های امروز فرانسه

فرانسه و مسایل اجتماعی روز

در روزنامه های امروز فرانسه بیشتر مسایل اجتماعی مطرح شده است. «دیالوگ سوسیال»، که از آخر هفتۀ گذشته صحبت آن بود، امروز آغاز شده است. ولی مسایل مربوط به بازنشستگی و جنجال های میان وکلای دادگستری و وزیر آنان هم امروز در مطبوعات آمده است. در کنار این مسایل، بحث از «کارت تدریسی» هم است، کارت تدریسی، یا نقشه ای که بر اساس آن، مشخص میشود که دانش آموزان در کدام یکی از مدارس میتوانند اسم نویسی کنند، که این هم یکی از مسایل اجتماعی است.

تبلیغ بازرگانی

این بررسی را با خبری از سایت انترنتی فیگارو آغاز میکنم. در شرق افغانستان یک هوا پیمای «اف 16» امریکایی مورد اصابت گلولۀ طالبان قرار گرفته است. این هواپیما سقوط نکرده است ولی مجبور شده است که مواد سوخت و بامب های را که حمل میکرده است، رها کند و متعاقب آن به پایگاه خود فرود بیاید. این اولین باریست که طالبان موفق میشوند یک جت جنگی را هدف قرار بدهند. این نوع هواپیما های جنگی میتواند دوبرابر سرعت صوت سرعت بگیرد و 15 کیلومتر ارتفاع داشته باشد.

* * *

برگردیم به مسایل اجتماعی یا به اصطلاح «سوسیال» در فرانسه. از زبان «فیلیپ مارتینز»، دبیر اول سندیکای «سه ژه ته»، در صفحۀ اول هومانیته، روزنامۀ کمونیست های فرانسه، زیر عنوان «یک پیام اخطاری به حکومت» میخوانیم که چرا سندیکای سه ژه ته، کنفرانس سوسیال را بایکوت کرد.

این کنفرانس که آمروز آغاز میشود، چهارمین کنفرانس سوسیال فرانسوا هولاند است. در این کنفرانس مسایل متعددی مطرح میشوند، که یکی از آنان، «کوپ 21» است، یعنی کنفرانس در مورد گرمای هوا، که در ماه آینده در پاریس برگزار خواهد شد. علاوه بر آن، مسایلی چون دگرگونی های کار به دلیل دیجیتال شدن اطلاعات، حسابداری و ایجاد حساب شخصی کار و بیکاری هم مطرح استند. ولی دبیر اول «سه ژه ته» روی این تاکید میکند که حکومت میخواهد به بهانۀ کنفرانس سوسیال، نقشه های را که در دست دارد مطرح کند. این درحالیست که دموکراسی در داخل و خارج شرکت ها مورد حمله قرار میگیرد. دبیر اول سه ژه ته علاوه بر «ایر فرانس»، از شرکت های دیگر و مشکلات دیگر هم یاد آوری میکند و شخص «امانول ماکرون»، وزیر اقتصاد فرانسه، که مسئول اصلاحات لیبرال اقتصادی در این اواخر بود، هم در لیست دبیر اول سه ژه ته، در ردیف چیز های که باعث نارضایتی مردم میشوند، قرار دارد.

لاکروا، روزنامۀ مسیحی هم، خبر آغاز کنفرانس سوسیال را در بالای صفحۀ اول خود قرار داده است. در ادامۀ آن آمده است :  کنفرانس اجتماعی امروز در غیاب سه ژه ته آغاز میشود. لاکروا نوشته است، که از سی سال به اینسو، دیالوگ در فرانسه بسیار پیشرفت کرده است، ولی دیالوگ باید ظرفیت خود را در انعطاف پذیری در برابر چالش های جدید، ثابت کند.

* * *

مشکلات وزیر دادگستری، یا به اصطلاح افغانستان وزیر عدلیه، «کریستیان توبیرا»، با وکلای دادگستری، تیتر اول روزنامۀ محافظه کار فیگارو است. زیر عنوان «وکلا به توبیرا اعلان جنگ کردند»، در این روزنامه آمده است که اصلاحات تمویل «امداد حقوقی» باعث قهر وکلا شده است. آنان خواهان یک اعتصاب عمومی در سراسر فرانسه شده اند و وزیر دادگستری را متهم میکنند که میخواهد با زور اصلاحات خود را عملی کند و حقیقت را نمی گوید.

در ادامه، در سر مقالۀ فیگارو در بارۀ شخصیت «کریستیان توبیرا»، که یک خانم سیاه پوست و از اهالی سابق جزایر دوردست متعلق به فرانسه است، آمده است که او موفق شده است، همۀ دست اندرکاران قوۀ قضائیه را علیه خود بشوراند. آنان در حالی علیه وزیر دادگستری متحد شده اند، که اتحاد، شاخص اصلی آنان نیست. هفتۀ گذشته هزاران پولیس در زیر پنجرۀ دفتر او تظاهرات کردند. چیزیکه از سی سال به اینسو، بی سابقه بود. فردا وکلای مدافع، هم این کار را خواهند کرد.

* * *

کارت تدریسی، یا نقشه ای که بر اساس آن، مشخص میشود که دانش آموزان در کدام یکی از مدارس میتوانند اسم نویسی کنند، در کنار عکس کلانی از وزیر جوان آموزش و پرورش فرانسه، نجات والو بالقاسم، در لیبراسیون آمده است. برای بهبود ترکیب اجتماعی، وزیر آموزش و پرورش، یا به اصطلاح کابلی، وزیر معارف، یک طرز جدید ترکیب جغرافیایی شاگردان را تجربه میکند.

در گزارشی از شهر مانتپولیه، مثال منفی این جغرافیا را میبینیم. زیر عنوان، «چگونه یک مدرسۀ مختلط، به یک «گتو» مبدل شد»، میخوانیم که خانواده های که امکانات مالی دارند، در این شهر، مدرسۀ لاس کازس را ترک کرده اند و امروز، 95 درصد شاگردان این مدرسه، کودکان مراکشی تبار استند. «گتو»، به محلاتی گفته میشود که در آن جدایی قومی و نژادی، اصل باشد. در افریقای جنوبی، در گذشته، «گتو» های مختص به سیاهپوستان وجود داشت.

* * *

بازنشستگی، چیزیکه برای مزد بگیران بخش خصوصی، تغیر خواهد کرد، عنوان اول لزاکو، روزنامۀ اقتصادی است. این نوشته با آمار و ارقام کسری بازنشستگی اضافی آغاز میشود. اصلاحاتی که در نظر است باعث میشود که کسری این بودجه، کاهش بیابد. در سال 2017، بدون این اصلاحات، کسری بودجۀ بازنشستگی اضافی، 6.7 میبود، در حالیکه با این اصلاحات، این کسری به 5 تنزل میکند. همین طور، با این اصلاحات، این کسری، در سال 2020، 2.3 خواهد بود، در حالیکه بدون این اصلاحات، این کسری به 8.4 میرسید. با این ارقام متوجه میشویم که هدف این اصلاحات، صرفه جویی است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید