فرانسه ٤٠٠ گاو به ایران صادر می‌کند

تبلیغ بازرگانی

"هروه مورن" وزیر پیشین دفاع فرانسه که اکنون ریاست منطقۀ نورماندی را برعهده دارد گفته است که فرانسه به زودی ٤٠٠ گاو به ایران صادر می‌کند. رییس منطقۀ نورماندی افزوده است که هدف از این اقدام صادرات ٢٠ هزار گاو در سال به جمهوری اسلامی به منظور تأمین بخشی از نیاز این کشور به گوشت قرمز است. "هروه مورن" ایران را کشوری مدرن با زیرساخت های مناسب و یک طبقۀ متوسط قوی توصیف کرده و افزوده است که قابلیت مصرفی ایران بسیار بالا است. او تصریح کرده است که حواله های بازرگانی صدور گاو به ایران صادر شده و به درخواست طرف ایرانی گاوهای خریداری شده به وسیلۀ هواپیما به ایران صادر می شوند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید