پژواک جامعه

بنیاد "نظارت ملی بر لائیسیته" در فرانسه، چه هدفی را دنبال می کند؟

صدا ۱۲:۴۷

خانم آزاده کیان، معتقد است که هم اکنون برخی متخصصین مسئله لائیسیته ، این نگرانی را ابراز می کنند که نظارتی که قرار است بر چگونگی انجام لائیسیته در فرانسه انجام گیرد، بیشتر به معنای نظارت بر یکی از مذاهب یعنی اسلام است تا دیگر مذاهب.

تبلیغ بازرگانی

این روزها، همزمان با صد و هفتمین سالگرد تصویب قانون 1905 فرانسه، مربوط به به جدائی نهاد کلیسا از دولت، فرانسوا هولاند- رئیس جمهوری فرانسه، اعلام کرد که در سال جدید مسیحی 2013، بنیادی بنام "نظارت ملی بر لائیسیته" تشکیل خواهد شد. او ضمن اعلام این خبر تأکید کرد که قانون 1905 به ما امکان میدهد که به «نیازهای امروزی جامعه» پاسخ دهیم.

ایده تشکیل سازمانی بقصد نظارت بر لائیسیته در سال 2003 توسط "ژاک شیراک" مطرح شد، ولی بسرعت مسکوت ماند؛ سپس در سال 2007 در زمان نخست وزیری "دومینیک دو ویل پن"، یک دستورالعمل دولتی بقصد ایجاد یک ارگان نظارتی درباره لائیسیته صادر شد، اما این لایحه نیز هرگز به مرحله عمل در نیامد.

مطابق این دستورالعمل ، تشکیلات ناظر بر لائیسیته میبایست مطالعات و پژوهش‌هائی را سازمان دهد و به تحلیل‌هائی دست یابد تا بکمک آنها قدرت دولتی را در وظایفش در عرصه لائیسیته یاری رساند.

علاوه بر این، فرانسوا هولاند در زمان مبارزات انتخاباتی‌اش یکی از مطالبات خود را انتقال دو ماده اول قانون 1905 به متن قانون اساسی فرانسه اعلام کرد. اما از آنجا که در فرانسه منطقه‌ای بنام "موزل و آلزاس" وجود دارد که قانون 1905 در آنجا رعایت نمی شود، حقوقدانان معتقدند که انتقال اصول مندرج درمتن 1905 به قانون اساسی ، این اصول را شامل تمام مناطق فرانسه می کند و موضوع استثناء آلزاس و موزل منتفی خواهد شد.

باید اضافه کرد که وزیر آموزش فرانسه- "ونسان پییون"، هم کمیسیونی را مسئول کرده است که تا ماه مارس آینده، یعنی تا سه ماه دیگر، درباره چگونگی ترویج «اخلاق لائیک» در مدارس گزارشی ارائه دهد.

***

در مجله رادیوئی پژواک جامعه ، گفتگوئی داریم با خانم آزاده کیان- استاد علوم سیاسی در دانشگاه‌های فرانسه، درباره اهداف کمیسیونی که نظارت بر لائیسیته خواهد داشت.

بعقیده خانم آزاده کیان، در زمانی که قانون 1905 در فرانسه به تصویب رسید چیزی بنام مذهب اسلام در فرانسه وجود نداشت؛ به همین دلیل هم مذاهبی که آن زمان در فرانسه وجود داشتند ، منجمله یهودیت و مسیحیت، این‌ها بیشتر در ارتباط با قانون 1905 تعریف شدند.

خانم کیان، توضیح میدهد اینک که اسلام به مذهب دوم فرانسه تبدیل شده است و خودش را بیش از پیش در حیطه عمومی نشان میدهد، چالش های زیادی را هم برای دولت قبلی- "نیکلا سرکوزی"، و هم دولت فعلی ایجاد کرده است. بخصوص که سوسیالیست‌ها بسیار لائیک‌تر از دست راستی‌ها هستند.

خانم کیان، معتقد است که هم اکنون برخی متخصصین مسئله لائیسیته این نگرانی را ابراز می کنند که نظارتی که قرار است بر چگونگی انجام لائیسیته در فرانسه انجام گیرد، بیشتر به معنای نظارت بر یکی از مذاهب یعنی اسلام است تا دیگر مذاهب.

خانم کیان در توضیح وضعیت استثنائی منطقه "موزل و آلزاس"، اظهار عقیده میکند که برخورد آشکارا متفاوت با ادیان مختلف نشان میدهد که اصل برابری مذاهب در فرانسه زیر پا گذاشته میشود؛ چرا که مذهب اسلام در حالیکه یکی از مذاهب فرانسه بشمار میرود ولی بهیچ وجه از موقعیت مذاهب دیگر برخوردار نیست. آزاده کیان نتیجه میگیرد که وجود این نابرابری ، بحث بیطرفی دولت و تساوی ادیان را میتواند زیر سؤال قرار دهد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید